flib 50 jaar

Ondernemingsrecht

Ondernemen is een vak apart. Het oprichten van een onderneming, vennootschap of een stichting en het dagelijks leiden van een bedrijf, kent vele juridische uitdagingen. Uitdagingen waar een ondernemer lang niet altijd thuis in is. Het ondernemingsrecht is het overkoepelende recht dat te maken heeft met het starten en voeren van een bedrijf, vennootschap, stichting of coöperatie. Dit rechtsgebied is een verzameling van alle wetgeving die van toepassing binnen het ondernemen.

Welke rechtsvormen zijn er in Nederland

Ondernemingsrecht maakt onderdeel uit van het privaatrecht en houdt zich bezig met rechtspersonen, in dit geval bedrijven met een winstoogmerk. Bij de start van een bedrijf moet een rechtsvorm met persoonlijkheid gekozen worden. Een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid in Nederland is:

– een besloten vennootschap
– een naamloze vennootschap
– een coöperatie
– een onderlinge waarborgmaatschappij
– een stichting
– een vereniging
– een Europese naamloze vennootschap

De gekozen rechtsvorm bepaalt onder meer de aansprakelijkheid voor schulden van een bedrijf of organisatie en de belastingverplichtingen. Organisaties met rechtspersoonlijkheid treden zelfstandig en hebben rechten en plichten. Bij een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid (eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv), maatschap) is de eigenaar privé aansprakelijk voor schulden van het bedrijf.

Wat doet een ondernemingsrecht advocaat?

Om een goede advocaat ondernemingsrecht te zijn, is elke advocaat van advocatenkantoor Fruytier Lawyers in Business gespecialiseerd in de rechtsgebieden waar ondernemers mee te maken krijgen. Onze ondernemingsrecht advocaten staan u betrokken en gericht bij op elk juridisch vak. Wij hebben onder meer ruime expertise in huis voor alle juridische vraagstukken met betrekking tot rechtsgebieden als:

• Fusies en overnames
• Contractenrecht
• Geschillenrecht
• Incassorecht
• Faillissementsrecht
• Herstructurering
• Bestuursrecht
• Arbeidsrecht
• Intellectueel eigendomsrecht
• Vastgoedrecht
• Huurrecht
• Bouwrecht
• Bank- en financieringsrecht

Een in ondernemingsrecht advocaat ondersteunt ondernemers bij lastige en uitdagende vraagstukken. Voorbeelden van zaken waarbij een gespecialiseerde advocaat ondernemers en bedrijven begeleidt zijn:

– Oprichting van een bedrijf, onderneming of organisatie
– Opstellen en wijzigen van statuten
– Herstructurering van bedrijven
– Adviseren bij juridische vraagstukken
– Contracten en algemene voorwaarden
– Gerechtelijke procedures en arbitrage

Rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht

Het ondernemingsrecht is onderverdeeld in twee rechtsgebieden: rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht. Het rechtspersonenrecht heeft betrekking op alle organisaties en juridische structuren met een rechtspersoonlijkheid. Het vennootschapsrecht is alleen van toepassing op bv’s en nv’s.

Oprichten van een bedrijf, stichting of coöperatie

Het starten van een bedrijf, vennootschap of andere ondernemingsvorm heeft flink wat voeten in de aarde. Zo dient een oprichtingsakte te worden opgesteld of mogelijk een aandeelhoudersovereenkomst samengesteld te worden. Deze documenten zijn van groot belang; zij vormen de basis van elke onderneming. In het geval van geschillen of juridische kwesties, zijn afspraken die zijn vastgelegd in deze documenten veelal van doorslaggevend belang.

Een passie voor ondernemen en recht

Bij Fruytier Lawyers in Business werken advocaten met een passie voor recht én voor ondernemen. Doordat onze gespecialiseerde advocaten ondernemingsrecht zelf ook ondernemen, weten we waar ondernemers tegenaan lopen in hun dagelijkse werk. Ondernemers helpen succesvol te ondernemen, dat is waar een advocaat ondernemingsrecht eer in stelt.

Ondernemingsrecht en bestuurdersaansprakelijkheid

Het ondernemingsrecht schrijft voor dat bestuurders van bedrijven en organisaties gehouden zijn aan een behoorlijke vervulling van taken. Bij onbehoorlijk bestuur kan de bestuurder aansprakelijk gesteld worden voor de geleden schade. Bestuurders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor behoorlijke vervulling van de bestuurstaak en dus ook gezamenlijk aansprakelijk bij tekortkoming.

Er zijn meerdere vormen van bestuurdersaansprakelijkheid: interne en externe bestuurdersaansprakelijkheid. Bij interne aansprakelijkheid is de bestuurder aansprakelijk voor geleden schade van het bedrijf. Bij externe aansprakelijkheid is een bestuurder aansprakelijk tegenover derden, zoals schuldeisers of een curator bij een faillissement. Na een faillissement van een bedrijf of onderneming doet een curator onderzoek naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid na faillissement. Blijken bestuurders schuldig aan onbehoorlijk bestuur of verwijtbaar handelen, dan kan de curator het bestuur aansprakelijk stellen voor de schuldenlast van het bedrijf.

Fusies, overnames en aandeelhouders

Een advocaat, gespecialiseerd in ondernemingsrecht, kan bedrijven bijstaan bij de koop, verkoop of fusie van een onderneming. De advocaten van Fruytier Lawyers in Business zijn van alle markten thuis en adviseren bedrijven compleet en toegewijd, onafhankelijk van de wijze van overdracht. Daarnaast staat een advocaat ondernemingsrecht bedrijven ook bij in geschillen tussen aandeelhouders en het uitkopen van vennoten.

Gespecialiseerd in verschillende sectoren

Een ervaren ondernemingsrecht advocaat kan zijn cliënten pas echt goed adviseren als hij weet wat er in diens branche speelt. Vanuit die overtuiging hebben ze zich gespecialiseerd in verschillende sectoren in de economie. We hebben veel ervaring met de branches ICT, mode, horeca, scheepvaart, entertainment, e-business, innovatie, retail, zakelijke dienstverlening, energie en onroerend goed en helpen ondernemers in die branches succesvol te ondernemen door onze kennis van hun branches.

Praktijkgerichte en pragmatische adviezen

We geloven dat een advocaat ondernemingsrecht het beste advies levert als hij de praktijk van zijn cliënten kent. Daarom komen de ondernemingsrecht advocaten van Fruytier Lawyers in Business ook graag bij hun cliënten over de vloer. Ze willen zien, voelen, horen wat er speelt zodat de adviezen die ze geven ook echt aansluiten bij ondernemers. Dat leidt tot pragmatische adviezen, die direct kunnen worden toegepast.

Een ondernemingsrecht advocaat van Fruytier Lawyers in Business heeft één doel: zorgen dat de ondernemer niet wordt tegengehouden door juridische problemen, maar dat hij snel verder kan met succesvol ondernemen. Wij beseffen dat een ondernemer meestal niet gebaat is bij een langdurige en kostbare procedure bij de rechter en zullen dan ook waar mogelijk zoeken naar een andere oplossing. Onze adviezen zijn praktisch, oplossingsgericht en zodanig geschreven dat u snel weer verder kunt met wat u het liefst doet: ondernemen! Neem voor meer informatie of vrijblijvend advies met betrekking tot ondernemingsrecht contact op met één van onze specialisten.

Ondernemingsrecht specialisten

Gerelateerde artikelen: ondernemingsrecht

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.