Bestuursrecht

Het bestuursrecht (ook wel administratief recht) regelt de manier waarop het openbaar bestuur kan ingrijpen in de openbare rechtsorde.
Ondernemers komen regelmatig in contact met de overheid en zelden ontstaat daar een dispuut. De advocaten van Fruytier Lawyers in Business kunnen u precies uitleggen welke soorten besluiten er in de Algemene wet bestuursrecht staan en hoe een procedure verloopt. Soms kan het geschil met behulp van onze gespecialiseerde advocaten, zonder rechtsgang worden opgelost. Als dat niet lukt is een gang naar de rechter noodzakelijk, onze advocaten ondersteunen u graag tijdens deze procedure.

Een bestuursrechtelijke procedure is een rechtszaak tegen de overheid. In het bestuursrecht staan de regels waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten. Bijvoorbeeld over subsidies of vergunningen.

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

De belangrijkste regels van het bestuursrecht staan in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De Awb vermeldt hoe de overheid besluiten moet voorbereiden en bekendmaken. Ook staat hierin binnen welke termijn de overheid een besluit moet nemen.

Bezwaar tegen overheidsbesluit
Het bestuursprocesrecht is een onderdeel van het bestuursrecht. Het geeft de procedures aan om bezwaar te maken tegen een overheidsbesluit.

Bestuursrechtelijke procedures verlopen vaak ongeveer op dezelfde manier. Nadat een bestuursorgaan een besluit heeft genomen, kunt u daar meestal bezwaar tegen maken. Als u het oneens bent met de beslissing op uw bezwaar, kunt u daartegen in beroep gaan. Daarna volgt de mogelijkheid van hoger beroep. De advocaten van Fruytier Lawyers in Business kunnen u precies uitleggen welke soorten besluiten er in de Awb staan en hoe een procedure verloopt.

Voorbeelden van besluiten:
Algemene strekking
Dit is van toepassing op gevallen die vooraf niet precies bekend zijn. Een voorbeeld is vaststelling van een bestemmingsplan voor een sneltramlijn door een woonwijk.

Beschikking
Dit is een besluit dat niet algemeen is. Een beschikking heeft betrekking op 1 persoon of 1 bepaalde groep personen. Bijvoorbeeld verlening van een vergunning of terugvordering van te veel betaalde uitkering.

Heeft u onenigheid met de overheid en wenst u advies over uw positie? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn 24/7 telefonisch bereikbaar.

Bestuursrecht specialisten

Gerelateerde artikelen: bestuursrecht

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.