IT- en ICT recht

Alles is informatie. Systemen om die informatie geautomatiseerd te verwerken vormen ondertussen de ruggengraat van iedere onderneming. Om die systemen heeft zich een nieuw rechtsgebied ontwikkeld, het informaticarecht. Het informaticarecht is het vakgebied dat betrekking heeft op juridische vragen die samenhangen met de toepassing van ICT. De rechtsgeldigheid van de elektronische handtekening, computercriminaliteit, privacyrecht en auteursrecht op software zijn voorbeelden van onderwerpen uit het informaticarecht.

Enkele aansprekende toepassingsgebieden van informaticarecht zijn:

De aanschaf en implementatie van geautomatiseerde systemen, denk aan ERP (Enterprise Resource Planning) systemen. Uit de pers kennen we de bekende problemen bij de overheid als het gaat om deze projecten, maar bij vrijwel alle ondernemingen lopen deze projecten uit de tijd en het budget. Fruytier Lawyers in Business heeft door ervaring gezien wat er mis gaat en hoe dit valt te ondervangen. Begeleiding van een informatica advocaat is bij een dergelijk project eigenlijk onontbeerlijk. De meeste projecten echter wordt dit vergeten en levert dat later schade op die voorkomen en in ieder geval beperkt had kunnen worden.

Bescherming van auteursrecht op software is al jaren een belangrijk toepassingsgebied van informaticarecht. Hoe bescherm je de software die in de loop van jaren is ontwikkeld?

Computercriminaliteit en hacking staan volop in de belangstelling doordat consumenten worden opgelicht, bedrijven worden gegijzeld met ransomware en bedrijfsgeheimen worden gestolen. Hoe voorkom je computercriminaliteit en als het zicch voordoet, hoe reageer je als bedrijf daar adequaat op? Hoe voorkom je dat door computercriminaliteit er sprake is van een datalek en hoe ga je daar mee om wanneer je als organisatie daarvan het slachtoffer bent?

Privacyrecht

Fruytier Lawyers in Business staat haar cliënten ook bij in het implementeren van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel bekend onder de Engelse afkorting GDPR. Per 25 mei 2018 moeten alle verantwoordelijken (lees: bedrijven en instellingen) persoonsgegevens verwerken overeenkomstig de eisen van de AVG. Een paar nieuwe rechten van betrokkenen, zoals degenen waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt, betreffen het recht op inzage, het recht om vergeten te worden en data portabiliteit. Dat vereist niet alleen een gedegen herziening van de manier waarop tot nu toe wordt omgegaan met persoonsgegevens, maar ook een uitbreiding van de verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke. Fruytier Lawyers in Business kan uw bedrijf of instelling helpen compliant te zijn en daarmee problemen die kunnen leiden tot torenhoge boetes en negatieve publiciteit te voorkomen. Onderstaande downloads helpen u alvast op weg.
Download hier de Privacy Quickscan (PDF)
Download hier de Excelsheet Gegevensverwerking (XLSX)

Wat moet je aantonen qua persoonsgegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke moet o.a. kunnen aantonen dat hij:

 • rechtmatig de persoonsgegevens verwerkt;
 • zo beperkt mogelijk persoonsgegevens verwerkt;
 • de persoonsgegevens juist en actueel zijn;
 • zo kort als mogelijk de persoonsgegevens opslaat;
 • de persoonsgegevens beveiligt;
 • de betrokkenen bij het verzamelen van de persoonsgegevens op hun rechten heeft gewezen.

 • Meer weten? Neem contact met ons op!

  IT- en ICT recht specialisten

  Gerelateerde artikelen: it- en ict recht

  Stuur ons een bericht

  Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.