IT- en ICT recht

Privacyrecht

Fruytier Lawyers in Business staat haar cliënten ook bij in het implementeren van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel bekend onder de Engelse afkorting GDPR. Per 25 mei 2018 moeten alle verantwoordelijken (lees: bedrijven en instellingen) persoonsgegevens verwerken overeenkomstig de eisen van de AVG. Een paar nieuwe rechten van betrokkenen, zoals degenen waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt, betreffen het recht op inzage, het recht om vergeten te worden en data portabiliteit. Dat vereist niet alleen een gedegen herziening van de manier waarop tot nu toe wordt omgegaan met persoonsgegevens, maar ook een uitbreiding van de verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke. Heel in het kort:

Wat moet je aantonen qua persoonsgegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke moet o.a. kunnen aantonen dat hij:

  • rechtmatig de persoonsgegevens verwerkt;
  • zo beperkt mogelijk persoonsgegevens verwerkt;
  • de persoonsgegevens juist en actueel zijn;
  • zo kort als mogelijk de persoonsgegevens opslaat;
  • de persoonsgegevens beveiligt;
  • de betrokkenen bij het verzamelen van de persoonsgegevens op hun rechten heeft gewezen.

Fruytier Lawyers in Business kan uw bedrijf of instelling helpen compliant te zijn en daarmee problemen die kunnen leiden tot torenhoge boetes en negatieve publiciteit te voorkomen.

Download hier de Privacy Quickscan (PDF)
Download hier de Excelsheet Gegevensverwerking (XLSX)
Meer weten? Neem contact met ons op!

IT- en ICT recht specialisten

Gerelateerde artikelen: it- en ict recht

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.