flib 50 jaar

ICT contracten en onderhandelen

Afspreken en nakomen

Contractenrecht bestaat niet alleen uit teksten opstellen of nakijken, maar vooral eerst goed luisteren en de onderhandeling en de kracht van partijen analyseren. Wat mag of moet er nu werkelijk? Contracteren is ‘modelleren’ en niet een ‘standaard’ uit de server ‘ophalen’. Waar zit het conflictpotentieel: wie bewijst welk item? Zijn bepaalde risico ook gewoon te verzekeren? Verhogen garanties de prijs te zeer of waren deze afwezig toen de commerciële prijs werd afgegeven? ICT contracten en het onderhandelen erover kan complex zijn. De presentatie is vaak simpel: “het is de standaard”.

Aan de verkoopzijde is dat het uitgangspunt maar er zijn inkopers/afnemers die het toch graag anders willen. Zowel de inkoper als de verkoper moeten dan kritisch blijven. Het gaat natuurlijk over risico’s, tijd en geld besparen. En als uw ICT niet werkt geeft dat een negatieve exposure naar klanten.

ICT-problemen raken een bedrijf intern maar vaak ook extern: dus regel het goed met een IT of ICT advocaat. Investeren in deze juridische dienst is beter dan investeren in marketing om de pijnlijke ICT-stagnatie weg te poetsen. Tegen negatieve ‘events’ kan geen marketing op. ICT-contracten uitonderhandelen is een vak. Behalve ervaring hangt het natuurlijk ook af van de fase waarin de onderhandeling zich bevind en de kennis over de risico’s en het soort ICT-contract.

Bel vrijblijvend +31 (0) 20 521 01 30 of mail uw vraag naar info@flib.nl.

 

“…navigeren binnen ‘business models’ … en de wet…”

In ICT-contracten staan soms verboden bepalingen opgenomen. D.w.z. bepalingen die wettelijk gezien geen stand houden. Bijvoorbeeld van het recht op software aanpassing of een back up maken, kan men volgens de Auteurswet geen afstand bedingen, net zomin als het uitsluiten van opzet bij aansprakelijkheid.

Korte en simpele contracten lijken aantrekkelijk. Laat toch de leemtes en open einden opsporen. Contractsvrijheid is een groot goed, maar die vrijheid is natuurlijk niet onbeperkt. Tal van wetten of EU verordeningen, beperken die vrijheid binnen commerciële contracten. Contracteren is zaken doen: goed begrijpen wat de doelen en eisen zijn; risico’s en randvoorwaarden in beeld brengen. Dat is het begrijpen maar ook navigeren binnen ‘business models’. Contracteren ‘is’ onderhandelen.

De aard van die beperkingen en randvoorwaarden is zeer gevarieerd in het contractenrecht. Fruytier Lawyers in Business heeft veel ervaring met contractenrecht en maakt overeenkomsten op IE en IT terrein en ICT gerelateerde Europese aanbestedingen.

Bij software lopen IE-recht en ICT-recht door elkaar. Vervaardigen van maatwerksoftware roept het auteursrecht en databankrecht op, maar ook een issue of het goed is ge-interfaced. Het contractenrecht in de IE- en ICT praktijk is zeer uiteenlopend en bepalend voor uw positie en ‘performance’. Het IT contractenrecht, ook bij ICT-gerelateerde Europese aanbestedingen, kan ingewikkeld zijn; het zijn geen aparte brokken maar te verbinden modules. Inzicht, overzicht en ervaring kunnen u helpen.

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.