flib 50 jaar

Intellectueel eigendom

Auteursrechten, merken, logo’s, modellen, producten en aangeboden diensten. Van veel bedrijven zit de bedrijfswaarde in het intellectueel eigendom. Om het intellectuele eigendomsrecht goed te beschermen, moet een ondernemer rechten tijdig. Ook het maken en vastleggen van afspraken over uw rechten met bijvoorbeeld partners, licentienemers of personeel hoort bij het bewaken van de intellectuele eigendom. Een intellectueel eigendom advocaat van Fruytier Lawyers in Business heeft ruime ervaring op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht en weet wat nodig is voor intellectueel eigendom beschermen.

Wat is intellectueel eigendom?

De intellectueel eigendom definitie laat zich het best omschrijven als de legale bescherming van immateriële creaties. De definitie verwijst naar het exclusieve juridische eigendom van ideeën, werken, merken en creaties. Denk hierbij aan patenten voor uitvindingen, auteursrechten voor literaire en artistieke werken en een merk registreren voor herkenbare handelsnamen en logo’s. Het intellectuele eigendomsrecht biedt rechthebbenden bescherming tegen ongeautoriseerd gebruik of replicatie van creatieve inspanningen. Zo behouden auteurs, bedenkers, ontwerpers en uitvinders de controle over eigen werken en het economische voordeel hiervan.

Wat valt onder intellectueel eigendomsrecht?

Het intellectueel eigendomsrecht omvat de juridische bescherming van intellectuele creatieve concepten en werken, uitvindingen en merken. Het rechtsgebied biedt kaders en regelgeving voor het intellectueel eigendom beschermen tegen ongeoorloofd gebruik of inbreuk. Onder deze rechten vallen onder meer patenten voor technologische innovaties, auteursrechten voor literaire en artistieke creaties, maar ook software en het recht op onderscheidende handelsnamen (registratie in het handelsregister van de KVK alleen is niet voldoende). Inbreuk op intellectueel eigendom, zoals ongeautoriseerde reproductie of namaak, wordt juridisch vervolgd om de exclusiviteit en waarde van deze creaties te handhaven en innovatie te stimuleren.

Het intellectuele eigendomsrecht kent diverse rechtsgebieden die in praktijk aan elkaar gerelateerd zijn of elkaar overlappen. Voorbeelden van onderwerpen en werkgebieden binnen dit rechtsgebied zijn:

Intellectueel eigendom vastleggen

Voor het beschermen van creatieve inspanningen, creaties en werken moet de maker of bedenker het intellectueel eigendom vastleggen. Door het vastleggen van intellectueel eigendom wordt een juridische basis gelegd voor intellectueel eigendom beschermen. Het registreren van intellectueel eigendom, zoals patenten, merken of auteursrechten, biedt een formele erkenning van de exclusieve rechten. Dit houdt wettelijk in dat de rechten van de eigenaar gehandhaafd zijn bij inbreuk op het intellectuele eigendom.

 • Intellectueel eigendom registreren: het officieel vastleggen van exclusieve rechten bij een bevoegde instantie. Door middel van formele registratie bij bijvoorbeeld patent- en octrooibureaus, zoals het Octrooicentrum Nederland, merkenregisters en auteursrechtenorganisaties, wordt de juridische erkenning van het intellectueel eigendom bevestigd.
 • Een intellectueel eigendom contract: een juridisch document dat de voorwaarden en rechten met betrekking tot intellectueel eigendom regelt. Het legt afspraken vast tussen partijen, zoals de eigenaar van het intellectueel eigendom en derden. Dit contract specificeert hoe het intellectueel eigendom mag worden gebruikt, beschermt tegen inbreuk en regelt eventuele vergoedingen of licenties.

Inbreuk intellectueel eigendom

Het ongeoorloofd gebruik van intellectuele eigendommen, de reproductie of de distributie van intellectuele creaties, zónder toestemming van de rechthebbende eigenaar is inbreuk op intellectueel eigendom. Deze inbreuk schendt de exclusieve rechten die aan het intellectueel eigendom zijn toegekend en kan leiden tot juridische stappen, waaronder schadevergoedingen en gerechtelijke maatregelen. Er is sprake van inbreuk op het moment dat het legitieme recht van de eigenaar wordt aangetast. Het exacte moment van inbreuk hangt af van het specifieke intellectuele eigendomsrecht en (lokale) wetgeving.

Intellectueel eigendom overdragen

Het overdragen van intellectueel eigendom is het overbrengen van de rechten op een bepaald intellectueel eigendom van de ene partij naar de andere. Dit proces omvat het opstellen van een overeenkomst intellectueel eigendom, waarin de voorwaarden van de overdracht van intellectueel eigendom worden vastgelegd. In deze overeenkomst worden details gespecificeerd zoals de omvang van de overgedragen rechten, eventuele beperkingen, en de vergoeding of voorwaarden voor de overdracht. Intellectueel eigendom overdragen kan om verschillende redenen plaatsvinden. Voorbeelden hiervan zijn het activeren van financiële waarde door middel van verkoop, het faciliteren van strategische samenwerkingen of het benutten van de expertise van een andere partij. Deze overdracht vereist zorgvuldige juridische afhandeling om de rechten van alle betrokken partijen te waarborgen.

Procedure geregistreerd intellectueel eigendom

Fruytier Lawyers in Business adviseert niet alleen, maar procedeert ook regelmatig om rechten te beschermen of om beschuldigingen van inbreuken tegen te gaan. Hoewel in de praktijk veel geschillen over intellectuele-eigendomsrechten worden geschikt, kan het nodig zijn om het geschil toch aan de rechter voor te leggen in een kort geding of een andere procedure.

Hulp van een intellectueel eigendom advocaat

Wilt u meer weten over het intellectuele eigendomsrecht? Of bent u op zoek naar de meest geschikte vorm van intellectuele eigendomsbescherming op basis van specifieke behoeften? Een intellectueel eigendom advocaat beschermt uw belangen binnen het gehele rechtsgebied. Laat contracten, zoals licentieovereenkomsten en overdrachtsdocumenten, opstellen of beoordelen.

De advocaten van Fruytier Lawyers in Business hebben een ruime ervaring met alle onderdelen van het intellectueel eigendomsrecht en komen proactief op voor uw belangen. Wilt u intellectueel eigendomsrecht beschermen, is er sprake van inbreuk of schade, bijvoorbeeld door misgelopen winst? Neem vrijblijvend contact op met een jurist intellectueel eigendom.

Intellectueel eigendom voorbeeld

Intellectuele eigendommen die innovatieve en creatieve inspanningen beschermen zijn er in veel verschillende vormen. Een gespecialiseerde advocaat helpt bij het begrijpen van en navigeren door complexe wet- en regelgeving met betrekking tot intellectueel eigendom. Van gericht advies over de beschermingsvormen voor een specifieke situatie en het opstellen van een intellectueel eigendom contract tot het verdedigen van de belangen van een cliënt bij in geval van geschillen en inbreukzaken.

Fruytier Lawyers in Business is gespecialiseerd in het intellectueel eigendomsrecht. Graag geven we u een overzicht van de activiteiten van een intellectueel eigendom advocaat voor onze cliënten:

 • Voor een merkhouder/franchisegever van espressobars

        Opzetten van een kort geding over het beschermen van het handelsnaamrecht en de merken tegen één van de grootste Europese koffiebranderijen die inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten.

        Het voeren van onderhandelingen en het opstellen van een co-existentieovereenkomst.

 • Voor een speelgoedfabrikant

        Advies over auteursrechtinbreuk op een nieuw product door een Belgische speelgoedfabrikant.

 • Voor een importeur en distributeur in buitensport- en campingartikelen

        Advies over auteursrechtinbreuken op fotomateriaal en omschrijvingen van producten door een parallelimporteur.

        Advies over de beëindiging van verschillende distributieovereenkomsten en het voeren van onderhandelingen over goodwillvergoedingen en retournering van voorraden.

 • Voor diverse horecaondernemers met verschillende vestigingen

        Advies over auteursrecht- en merkinbreuken door concurrenten.

        Het voeren van kort gedingen tegen de inbreukmakers.

        Het opstellen van onthoudingsverklaringen.

 • Voor een kledingontwerper

        Advies over inbreuken door concurrenten op auteursrecht en modelrecht van de ontwerper.

        Het leggen van conservatoir beslag op namaakkleding.

        Het voeren van kort geding tegen de inbreukmakende partij.

        Het opstellen van co-existentieovereenkomsten.

 • Voor een fabrikant en importeur van sierraden

        Afwenden gerechtelijke procedure wegens vermeende schending van merkinbreuk aangespannen door wereldwijd bekend kledingmerk.

        Advies over wijzigingen bedrijfsuitingen en merkregistraties.

 • Voor een filmdistributeur

        Advies over auteursrechtinbreuk op filmtitels en artwork door concurrenten.

        Het opstellen van onthoudingsverklaringen.

 • Voor een Franse horecaonderneming met restaurants en bars wereldwijd

        Het voeren van een oppositieprocedure in beroep over een merkaanvraag.

 • Voor een nationaal opererende detailhandel in de meubelbranche

        Het voeren van een kort geding over merkinbreuk.

        Het voeren van een oppositieprocedure in beroep over een merkaanvraag.

 • Voor een internationale platenmaatschappij

        De overdracht van de verschillende IE-rechten op het artwork van Nederlandse werknemers en ZZP‘ers ten gunste van de onderneming.

 • Voor een Nederlands schrijversduo

        Adviseren en opstellen van de overkomst voor de vertaling van het werk en het gebruik van de auteursrechten.

 • Voor een Nederlands, internationaal opererende, hightech logistieke onderneming

        Procederen over de beëindiging van een samenwerkingsovereenkomst en het staken van inbreuk op de rechten van de onderneming.

        Advies en het opstellen van een joint venture in China.

 • Voor een Nederlandse bouwer van exclusieve hoogwaardige jachten

        Advies en opstellen van overeenkomsten voor behoud en beheer van verschillende IE-rechten.

        Advies en opstellen van overeenkomsten voor de internationale verkoop en distributie.

 • Voor een gerenommeerd Nederlands sportkledingmerk

        Advies over herstructurering en IE-rechten.

        Advies over het overdragen en het opstellen van (nieuwe) licentieovereenkomsten.

 • Voor een Nederlandse internationaal opererende internetonderneming

        Opgetreden tegen inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten en tegen het onrechtmatig gebruik en ontvreemden van bedrijfsinformatie.

 • Voor een Braziliaanse schrijfster

        Veiligstellen van publicatierechten in overeenstemming met een fiscaal gunstige royaltystructuur vanuit het Verenigd Koninkrijk.

 • Voor een Mexicaanse telecomorganisatie

        Bewerkstellingen van de vrijgave van goederen na een douanebeslag wegens vermeende inbreuk op octrooirechten (patentrechten).

 • Voor een in Nederland gevestigde Engelse spelletjesmaker

        Advies en opstellen overeenkomsten voor geheimhouding, exploitatie en overdracht van spelconcepten.

 • Voor een internationaal opererende onderneming van hightech waterbesparende producten

        Advies en opstellen overeenkomsten met derden alsook het voeren van diverse gerechtelijke procedures.

 • Voor een Japanse messenfabrikant

        Advies over bescherming IE-rechten en het procederen tegen de handel in namaakartikelen.

 • Voor een Nederlandse meubelmaker

        Advies en onderhandelingen over het opheffen van conservatoire beslagen en inbeslagname van producten, mallen en administratie naar aanleiding van ex parte bevelen van de rechter.

Intellectueel eigendom specialisten

Gerelateerde artikelen: intellectueel eigendom

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.