flib 50 jaar

Reclamerecht

Voor de boodschap
Het reclamerecht raakt uiteenlopende onderwerpen. Het kan gaan over de misleidende mededeling, een onjuiste vergelijkende reclame, een te betwisten reclameslogan of sponsoring in radio of tv-formats (wat mag nog?). Reclamerecht raakt ook het merk, de tunes en modelrecht.

Naast het auteursrecht is er ook een regeling over ‘oneerlijke handelspraktijken -OHP’. Het slagzinnenregister is soms ook relevant. Dit is geen wettelijk register.

Het reclamerecht kan ook het spanningsveld raken tussen vrijheid van meningsuiting en de inhoud van een reclame (‘goede smaak’) en bij de Reclame Code Commissie en het College van Beroep worden behandeld. Het reclamerecht wordt ook wel een advertentierecht genoemd.

Dit is belangrijk voor reclamebureaus en hun klanten die in onderlinge concurrentie staan. Wat mag wel en wat niet? Over dit onderwerp adviseren wij onder meer op grond van de EU-richtlijn 2005/29. Het kan gaan over ‘claims’ op gezondheid of veiligheid van producten (‘light’) in verband met bijvoorbeeld de Warenwet of farmaceutische regels. Waar voedsel wordt gemedicaliseerd en een pijnstiller een snoepje wordt, is advies over reclamerecht op zijn plaats. Ook advies over oorsprongbenaming en geografische herkomst en sponsoring komt hier naar voren. Een voorbeeld: mag kaas ‘blauwe Deense’ heten terwijl de melk en het procedé niet Deens zijn zoals de naam beoogt aan te geven? De oorsprong valt hier niet samen met de geografische herkomst… dus… het mag niet.

Voor juridisch advies over uw reclame of die van een concullega kunt u contact opnemen met de advocaten van Fruytier Lawyers in Business.

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.