flib 50 jaar

Energie

De energiemarkt staat eigenlijk nog maar aan het begin van een aantal grote veranderingen. Denk maar aan het lokaal opwekken van energie, bijvoorbeeld door bewoners die samen besluiten zonnepanelen te plaatsen en dan ook energie willen verkopen en de constante zoektocht naar alternatieve vormen van energie. Of denk aan de verkoop van Nederlandse energiebedrijven, de vraag wie garant staat voor constante levering van energie. Aangezien energie niet zomaar zonder vergunning mag worden verhandeld, is het van belang dat u weet aan welke regels u moet voldoen voordat u hiermee de markt op gaat. De Autoriteit Consument en Markt ziet toe op het goed naleven van die regels.

Vrije markt voor energie

Een vrije markt voor elektriciteit en gas levert kansen op voor ondernemers in de energiesector. Dat begint al met de vraag hoe vrij die markt is, nu ook de overheid toch nog een vinger in de pap houdt. Schone en duurzame energie wordt steeds beter te produceren en te verhandelen, via verschillende (nieuwe) platforms. Diverse nationale en internationale subsidieregelingen maken ondernemen in deze sector extra interessant.

Liquified Natural Gas

Het toenemend gebruik van Liquified Natural Gas (LNG) voor transport, met name in de scheepvaart, brengt specifieke juridische vragen met zich mee. De Nederlandse regering probeert het gebruik van LNG ook te stimuleren via nieuwe wetgeving en het weghalen van obstakels bij het gebruik ervan. Marcel Fruytier publiceerde over de stand van zaken in LNG-wetgeving een artikel op de website van LAW.

Ervaring

Fruytier Lawyers in Business heeft veel ervaring in de energiesector. Fusies en overnames, financieringen, contracten, vergunningen en geschilbeslechting zijn juridische kwesties die onze advocaten al voor verschillende energiebedrijven hebben behandeld.

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.