flib 50 jaar

Vormen van fusies en overnames

Voor of tijdens de oriëntatiefase is het van belang na te denken op welke wijze je het beste kan fuseren, overnemen of overgenomen kunt worden. Welke soorten fusies en overnames moeten we onderscheiden en wat zijn de diverse gevolgen? Hieronder worden een aantal van de meest gebruikte soorten toegelicht.

Aandelenverkoop

Een groot deel van alle ondernemingen hebben hun activiteiten in een B.V. (Besloten Vennootschap) of N.V. (Naamloze Vennootschap) ondergebracht. Een van de voordelen van het onderbrengen van de onderneming in een B.V. of N.V. is dat, door de verkoop van de aandelen, het juridische en economisch eigendom van de onderneming (lees: vennootschap) wordt overgedragen. De meest eenvoudige vorm is wanneer de verkoper die 100 procent van de aandelen houdt, onderhandelt met een (mogelijke) koper en dat een koopovereenkomst wordt gesloten waarmee de aandelen worden verkocht aan de nieuwe eigenaar. Een koopovereenkomst van aandelen wordt vaak een SPA (Share Purchase Agreement) genoemd.

Activa-transactie

Een alternatief voor de aandelenverkoop is de activa-transactie. Bij een activa-transactie worden niet de aandelen van de vennootschap verkocht. Er worden “slechts” bepaalde goederen of activiteiten verkocht. De koopovereenkomst, waarin de verkochte goederen staan omschreven, is vaak een uitgebreider document omdat daarin precies wordt omschreven wat er wordt verkocht en welke rechten en verplichtingen daaraan wel of niet verbonden zijn. In deze koopovereenkomst zal worden beschreven welke goederen en/of activiteiten worden verkocht. Hierbij kan je denken aan bijvoorbeeld: de machines, het klantenbestand, de orders, de voorraad etc., maar ook bijvoorbeeld de personeelsleden. Het kan zijn dat de onderneming, door deze overdracht ophoudt te bestaan en de activiteiten opgaan in de vennootschap van de partij die deze goederen en activiteiten heeft gekocht. Ten aanzien van de personeelsleden die overgaan geldt dat deze een nieuwe werkgever krijgen. Alleen de activa worden overgenomen door een andere rechtspersoon, die ook de nieuwe werkgever zal worden. In de adviesaanvraag zal dus veel aandacht moeten worden besteed aan de personele gevolgen. Let op, een dergelijke overdracht heeft vaak ook gevolgen voor werknemers die niet worden overgenomen door de kopende partij.

Juridische fusie of (af-)splitsing

Indien er twee of meer partijen samen als juridische eenheid verder willen gaan, kunnen zij besluiten dat zij juridisch fuseren tot één rechtspersoon. Dit kan bijvoorbeeld door de oprichting van een rechtspersoon waarin de twee fuserende partijen opgaan. Het kan ook zijn dat er een ontvangende vennootschap is waar de andere vennootschap in opgaat. Gevolg van een juridische fusie is, dat alle rechten en verplichtingen overgaan die op de rechtspersonen rusten. Dit geldt dus ook voor alle rechten en plichten van de werknemers.
De tegenovergestelde variant is de juridische splitsing of afsplitsing: daarbij wordt één juridische eenheid in twee of meer nieuwe juridische eenheden opgedeeld.

Due diligence

Denk bij een fusie of overname er altijd aan een due diligence onderzoek te doen. Dit is niet alleen een boekenonderzoek, maar kijkt ook naar de juridische, financiële, fiscale en commerciële aspecten van de betrokken onderneming(en). Zo krijgt u een zo compleet mogelijk beeld van wat u koopt.

Nog in de oriëntatiefase?

Wilt u al in de oriëntatiefase weten welke mogelijkheden er voor uw onderneming zijn of denkt u over een overname te doen? Neem dan contact op met een van onze specialisten. In een vrijblijvend en oriënterend gesprek kunnen zij u verder helpen.

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.