flib 50 jaar

Auteursrecht

Bij het auteursrecht gaat het om het alleenrecht op nieuwe en originele ontwerpen: dit worden auteursrechtelijke werken genoemd. Kleine wijzigingen zijn soms niet en soms wel genoeg om nieuw te zijn.

Wie is de maker?

De echte maker bezit het auteursrecht, maar soms is het toch de werkgever of opdrachtgever. Het auteursrecht is economisch belangrijk. Het auteursrecht ontstaat automatisch, maar een eigen datering is juridisch relevant als een ander een ouder auteursrecht claimt.

Tal van beroepsgroepen en sectoren zijn juridisch gezien gebaseerd op het auteursrecht. Denk aan beroepen zoals industrieel ontwerpers, softwareontwikkelaars, uitgevers, zangers en fotografen. Auteursrecht speelt ook een rol bij filmproducenten, journalisten, schrijvers, schilders, architecten, tekenaars, wetenschappers, choreografen, beeldhouwers en kunstenaars. De cliëntenpraktijk is daarom zeer gevarieerd.

Wanneer is er sprake van een nieuw werk?

De begrippen innovatie, creatie en originaliteit staan centraal maar toch is de drempel om van een nieuw werk te spreken niet hoog. Vraag advies en neem vrijblijvend contact op via +31 (0) 20 521 01 30. Het auteursrecht geeft een monopolierecht, maar er is een reeks uitzonderingen. Die zijn rechtvaardig, maar maken het wel complex. In de auteursrechtpraktijk komen er vragen aan de orde zoals: wanneer gaat citeren over in plagiëren en wanneer mag er wel ’nieuws’ worden overgenomen door een nieuwsstation of andere media (in het kader van persrecht)?

Naast het citaat en plagiaat kunnen auteursrechtelijke ‘werken’ bewerkt worden door een nieuwe auteur, zodat er een nieuw ‘zelfstandig auteursrechtelijk werk’ ontstaat. Die bewerking is geen namaak en op het oudere bewerkte werk blijft gewoon auteursrecht rusten van de oudere auteur. Bel of mail voor een nadere uitwerking in uw geval.

Is een persoon imiteren een grap of belediging? Wie is nu eigenlijk de maker? De werkgever, de freelancer, de opdrachtgever of toch een ander? Ook de vraag aan wie nu het auteursrecht toekomt kan complex zijn, tevens in bewijsrechtelijk opzicht. De vraag of een product namaak is of een bewerking vormt, komt regelmatig voor. De specialisten van Fruytier Lawyers in Business beschikken over veel ervaring en expertise ten aanzien van deze onderwerpen.

Onderwerpen uit de praktijk:

 • inbreukadvies, namaakbestrijding, anti-piraterij;
 • kopiëren, namaak, rectificatie, rechterlijk bevel, beslag, kort geding;
 • licenties, royalty model; opdracht, maker, geen auteur;
 • reputatieschade, smaad en belediging (BN’ers) vs vrijheid van meningsuiting;
 • misleidende mededeling; parodie, privacy, portret recht
 • repartitie organisaties zoals Pictoright, Buma, Stemra, Sena, Sekam enz.
 • sport en entertainment
 • overdracht, afkoop en splitsing van auteursrechten
 • mede-auteursrecht; slaafse nabootsing, look a like
 • samenloop met Databanken, Benelux Modellen, EU Gemeenschapmodellen
 • samenloop met Naburige rechten (WNR) en Benelux- of EU beeldmerken
 • maatwerk software; I-depot;
 • immateriële en materiële schadevergoeding; nep, imitatie bestrijden
 • buitengewone / hogere proceskostenvergoeding c.q. -risico – art. 1019h Rv.
Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.