flib 50 jaar

Slaafse Nabootsing

Gewoon aangehaakt of slaafs namaken

Slaafse nabootsing is het best uit te leggen als het ongeoorloofd en onnodig (‘te slaafs’) namaken van andermans product of dienst. Het gaat hier niet over een IE-wet (wet over intellectueel eigendom), maar over een gewone onrechtmatige daad uit het Burgerlijk wetboek. Het heet onder juristen een ‘rest recht’ ten opzichte van de IE-wetten. Dat klinkt mager, maar het leerstuk wordt met succes in de praktijk ingezet.

Concurrentie mag niet te veel op elkaar lijken. Dit klinkt ‘grijs’, maar de praktijk is helaas niet zwart-wit. Slaafs imiteren heeft veelal betrekking op uiterlijke aspecten van een aangeboden product en dat dan op het moment van waarneming door de koper, terwijl er tevens geen IE-wet van toepassing is.

Naast pure innovatie borduurt een groot deel van de ondernemingen verder voort op bestaande productvormen en productnamen. Het gaat er hier niet alleen om of het anders kan (dat kan vrijwel altijd) maar of het anders moet (en dus niet te dicht tegen de ander ‘aan zit’).

Een voorbeeld

Voor uw model had u geen ‘modelrecht’ geregistreerd of de beschermingsduur ervan is verlopen en een beroep op het auteursrecht zou falen, omdat het niet voldoende origineel was. Bent u dan rechteloos als een ander uw product bijna geheel kopieert? Wat kunt u dan nog? De slaafse nabootsingsrechtspraak biedt dan eventueel een oplossing. Vraag dus om advies. De praktijk is niet zwart-wit; mail ons op info@flib.nl of neem vrijblijvend contact op via +31(0)20 52 101 30.

Meerdere rechtsgebieden komen samen

Slaafse nabootsing kan zijn gecombineerd met een misleidende mededeling of vergelijkende reclame: beide begrippen worden helder in het Burgerlijk wetboek omschreven; zie het deel over recht van reclame elders op onze site. In rechtszaken over slaafse nabootsing bij vormgeving speelt vaak ook de Auteurswet mee, naast aspecten van de tekeningen en modellenwetgeving (Benelux model en EU model). Wij kennen de criteria en gidsen u door dit juridisch soms zo moeilijke landschap. Een beroep op slaafse nabootsing is niet uit te breiden naar techniek waar het octrooirecht zich voor leent en niet-functionele vormgeving er niet toe doet.

Imitatie of namaak?

Laat u adviseren over de slaafse nabootsing om de claim over ‘namaak’ of ‘imitatie’ te beoordelen. Ook als een advies negatief is, kan onderhandeling met uw wederpartij een goede oplossing zijn. Dit om bijvoorbeeld het product tegen betaling niet meteen van de markt te hoeven halen. Deze uitkomst kan soms voor beide partijen beter zijn (de risico’s zijn ingedamd) dan alleen een ‘clash’ in een kort geding.

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.