flib 50 jaar
Home » Expertise » Intellectueel eigendom » Naburige rechten

Naburige rechten

Naburige rechten zijn de exclusieve opnamerechten van de uitvoerend kunstenaar op diens uitvoeringen, en de exclusieve exploitatierechten van de uitvoerend kunstenaar en fonogrammenproducent op de door hun vervaardigde opnamen.

Naburige rechten zijn van het auteursrecht afgeleide (en daarom genoemd ‘naburige’) rechten. In het verleden konden de uitvoerend kunstenaar en de fonogrammenproducent zich namelijk niet beroepen op een eigen exclusief recht, hetgeen de (Europees) wetgever niet acceptabel vond. Naburige rechten zijn geldig voor een periode van 50 jaar na de datum van openbaarmaking van die opnamen. Dit betekent dat bekende opnamen van bijvoorbeeld de Beatles over niet al te lange tijd publiek domein zullen zijn.

Inbreuk op naburige rechten

Behalve over inbreuk op naburige rechten wordt zo nu en dan geprocedeerd over de betekenis van uitvoerend kunstenaar en betekenis van fonogrammenproducent. De fonogrammenproducent is degene die financieel en organisatorisch verantwoordelijk is voor de opnamen, waarbij de nadruk ligt op de financiële verantwoordelijkheid, dit ten nadele van de producer. Producers, mixers en DJ’s kunnen – hoewel hun creatieve inbreng bij het maken van opnamen vaak groot is – meestal niet worden aangemerkt als uitvoerend kunstenaar. Sessiemuzikanten daarentegen wel. Inmiddels zijn er in de entertainmentindustrie allerlei creatieve contractuele oplossingen in zwang om tot een voor alle bij het maken van een opnamen betrokken partijen aanvaardbare verdeling van rechten en inkomsten te komen.

In Nederland is de SENA verantwoordelijk voor het incasseren en verdelen van royalty’s c.q. rechten in verband met het openbaar maken van muziekopnames (zoals het afspelen van muziek op radio en tv of in de horeca, winkels en kantoren).

Voor meer informatie over naburige rechten kunt u contact opnemen met één van onze advocaten.

« Terug naar intellectueel eigendom
Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.