flib 50 jaar

Kwekersrecht

Voor plantveredeling

Als mens zijn we in staat invloed uit te oefenen op de groei van planten, dit wordt vaak toegepast op land- en tuinbouwproducten. We kunnen zelfs nieuwe rassen en soorten genereren. We noemen dat veredelen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: een tomaat die op zoute gronden kan groeien, een nieuwe kleur bloem kweken van een bepaald ras, ongevoeligheid voor een schimmel bewerkstelligen of een soort kweken die toe kan met minder water of licht.

Bescherming van uw veredeling

De selectie en beïnvloeding van plant of dier kost tijd en moeite. Leidt die inspanning tot een positieve uitkomst, dan is deze prestatie te beschermen om zo de investering terug te verdienen. Die prestatie valt onder de ZPW (Zaaizaad- en Plantgoed Wet 2006), het UPOV-verdrag en de EU-Verordeningen 2100/94 en 873/2004. In Nederland wordt door de Raad voor Plantenrassen (1) de verlening van een kwekersrecht en de toelating van (2) landbouwrassen, (3) bosbouwgewassen en (4) groenterassen uitgevoerd; zie ook het Nederlands Rassen Register (o.a. gewasnaam zoeken of een rasnaam).

Gebruik verbieden of royalty’s vragen

U kunt met een kwekersrecht anderen het gebruik van uw uitvinding verbieden of via licenties juist toestaan, zodat anderen profiteren van uw inspanning en u een vergoeding ontvangt voor uw inspanningen. Het kwekersrecht voorziet in de dringende behoefte om de positie van de kweker van een nieuw plantenras te beschermen. Het kwekersrecht is in zoverre met een octrooi vergelijkbaar. Het kent daarnaast ook regels over de gewasaanduiding en rasbenamingen, zodat het merkrecht en handelsnaamrecht ook weer hun rol spelen.

Het kwekersrecht omvat regels met betrekking tot de bescherming van het resultaat van plantenveredeling. Het wordt weleens aangeduid als ‘bloemenrecht’, maar kan net zo goed op groenten, granen of (fruit-)bomen van toepassing zijn.

Fruytier Lawyers in Business kan u, als u kweker of belanghebbende bent, helpen bij het bestrijden van inbreuken op uw kwekersrechten, bij het opstellen van licenties en bij het incasseren van royaltyvergoedingen.

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.