flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 16 januari 2019

Bescherming intellectueel eigendom

Intellectueel eigendom

In ons rechtssysteem hebben wij beschermingen ingebouwd voor degene die iets bedacht, uitgevonden of ontworpen heeft. Zo is het niet toegestaan om een kopie van iemands anders product op de markt te verkopen. De bedenker van dat product kan dan naar de rechter stappen om een bevel te bemachtigen en zo het inbreuk op zijn recht te laten stoppen. Ook kan hij een schadevergoeding eisen. Er zijn verschillende specifieke elementen die worden beschermd onder het auteursrecht. Te denken valt aan de vorm van het product en de merknaam. Als u of uw bedrijf een product heeft ontworpen of een merknaam heeft bedacht dan verdient het aanbeveling om aandacht te besteden aan de verdediging van uw rechten. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een van uw leveranciers de mallen die zijn aangemaakt voor uw product hergebruikt om andere partijen te beleveren. Daarmee wordt uw product rechtstreeks beconcurreerd op basis van investeringen die u gedaan heeft in het verleden.

Registratie, vereist voor bescherming?

Intellectuele eigendomsrechten kunnen worden geregistreerd bij verschillende nationale en internationale bureaus zoals het Benelux-bureau voor de intellectuele eigendom of het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie. Deze organisaties bieden de mogelijkheid aan de eigenaren van rechten om een omschrijving van hetgeen waar zij als bedenker recht op hebben te deponeren. Een afschrift van deze deponering kan vervolgens worden gebruikt als gezaghebbend bewijs van het bestaan van het recht.

Echter is het registreren van uw auteursrecht geen vereiste voor de bescherming daarvan. Het auteursrecht rust immers bij de maker krachtens de Auteurswet. Volgens artikel 4 van die wet wordt, behoudens tegenbewijs, vermoed dat de maker of auteur diegene is die ten tijden van de eerste openbaarmaking van het te beschermen object als maker of auteur daarvan bekend stond. Voor rechtspersonen is er artikel 8 dat een soortgelijk vermoeden van makerschap bevat.

Effectieve bescherming

Als u heeft geconstateerd dat een product op de markt wordt gebracht dat inbreuk maakt op uw auteursrecht dan wilt u uiteraard zo snel mogelijk dat product van de markt af jagen. Maar welke wegen staan voor u open om dit op korte termijn te bewerkstelligen? Een bodemprocedure kan jaren duren en biedt dus geen soelaas. Maar kunt u ook een procedure starten in kort geding, ondanks het feit dat uw auteursrecht nog niet in rechte is vastgesteld?

Fruytier Lawyers in business heeft recentelijk tot aan het gerechtshof Amsterdam geprocedeerd in een kort geding procedure om een inbreukmaker te stoppen. Het Auteursrecht van onze cliënt was op dat moment in Nederland nog niet gedeponeerd. Toch hebben wij deze zaak gewonnen door aan te tonen door wie het product als eerste openbaar was gemaakt. Dit hebben wij gedaan mede aan de hand van de eerste productfolder. Op basis daarvan heeft het hof de inbreukmaker verboden nog verder inbreuk te maken op het recht van onze cliënt door onder andere het in de markt brengen van de kopie.

Wilt u een recht laten registreren? Of wilt u dat een inbreukmaker zo snel mogelijk stopt, maar weet u niet zeker hoe goed u uw makerschap kunt bewijzen? Bel of mail direct met een van onze specialisten.

Artikelen door Mignon de Vries

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.