ICT wet – en regelgeving (overzicht)

Complex maar geregeld
Er is niet één ict wet. ICT-wet en regelgeving kent diverse regelingen. Dit kan o.a. gaan over Informatietechnologie en Internetrecht:

de Auteurswet (oa. art 45h e.v.)
de Databankwet
de Rijksoctrooiwet
de Wet op topografiën van halfgeleiders (microchips)
en EU richtlijnen over die onderwerpen
Aanverwant met ICT recht zijn de volgende wetten of juridische leerstukken :

de Telecommunicatiewet
de Wet Bescherming Persoonsgegevens – privacy-recht
het ‘Cyber crime verdrag’ e.a.
de Faillissementswet o.a. i.v.m. software
het Burgerlijk Wetboek o.a. over:
ITC-aansprakelijkheid; broncode escrow; verpanding (6:162; 7:600, 3:236 ev BW)
contracten recht; verkoop op afstand (e-commerce) (7:46 a-j BW)
aansprakelijkheid in het electronisch rechtsverkeer (6:196 b BW)
diensten voor de informatiemaatschappij (3:15d en 6:196 c BW)

Dit is geen uitputtende opsomming. Er is ook nog rechtspraak als rechtsbron.

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.