flib 50 jaar

ICT wet – en regelgeving (overzicht)

Complex maar geregeld

Er is niet één ICT-wet. ICT-wet en regelgeving kent diverse regelingen. Dit kan o.a. gaan over Informatietechnologie en Internetrecht:

 • de Auteurswet (oa. art 45h e.v.)
 • de Databankwet
 • de Rijksoctrooiwet
 • de Wet op topografiën van halfgeleiders (microchips)
 • en EU richtlijnen over die onderwerpen

 

Aanverwant met ICT recht zijn de volgende wetten of juridische leerstukken:

 • de Telecommunicatiewet
 • de Wet Bescherming Persoonsgegevens – privacy-recht
 • het ‘Cyber crime verdrag’ e.a.
 • de Faillissementswet o.a. i.v.m. software
 • het Burgerlijk Wetboek o.a. over:
  ITC-aansprakelijkheid; broncode escrow; verpanding (6:162; 7:600, 3:236 ev BW)
  contracten recht; verkoop op afstand (e-commerce) (7:46 a-j BW)
  aansprakelijkheid in het electronisch rechtsverkeer (6:196 b BW)
  diensten voor de informatiemaatschappij (3:15d en 6:196 c BW)

Dit is geen uitputtende opsomming. Er is ook nog rechtspraak als rechtsbron.

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.