flib 50 jaar

Octrooi op software

De bescherming van software is hoofdzakelijk geregeld in de wetgeving waarin het auteursrecht is neergelegd. Kan een computerprogramma echter ook geoctrooieerd worden en waarom zou je dat willen?

Software wordt in 99 van de 100 gevallen beschermd door de Auteurswet. Voor het ontstaan van auteursrecht is vereist dat het werk ‘een eigen oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt’. Er moet dus in elk geval sprake zijn van een enige mate van creativiteit.

Het auteursrecht beschermt echter enkel de concrete vorm waarin het werk is gemaakt, maar niet de achterliggende functionaliteit of toevallige gelijkenis, zolang de broncode maar niet één op één is gekopieerd.

Er is daarmee een verschil in de technische omvang van de bescherming. Een octrooi beschermt een nieuw technisch effect en het auteursrecht niet.

Wetgeving en uitleg

Het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag, EOV) kent in artikel 52 EOV staat vermeld wat octrooieerbare uitvindingen zijn. In artikel 52 lid 2 sub c (vergelijk ook artikel 2 lid 2 sub c Rijks Octrooiwet, ROW) worden computerprogramma’s `als zodanig’ uitgesloten van octrooibescherming. Is daarmee de mogelijkheid om software te octrooieren geblokkeerd? De bewoording `als zodanig’ lijkt een uitweg te bieden.

Uit de jurisprudentie van de Technische Kamers van Beroep van het Europees Octrooi Bureau (EOB) kan worden opgemaakt dat computerprogramma’s als product te octrooieren zijn, als er maar sprake is van een technisch effect dat met de software wordt bereikt. Dat wil zeggen dat een uitvinding die als hardware te octrooieren zou zijn, dat ook als software is.

Dat technisch effect moet meer zijn dan de gewone werking van software op een computer. Wat dan wel? Denk aan een computerprogramma waarmee hetzelfde kan worden bereikt als met nieuwe hardware. Bijvoorbeeld de (interface van) de digitale zoom op je smartphone.

De uitsluitingsgrond van artikel 52 lid 2 sub c EOV met betrekking tot computerprogramma’s lijkt daarmee door het EOB te zijn beperkt, door creatief om te gaan met de beperking ‘als zodanig’. Of dit stand houdt, moet echter in rechterlijke procedures komen vast te staan.

Betekenis software patent

Over de wenselijkheid van software patenten zijn dusdanige discussies gaande, dat een poging om software patenten op Europees niveau mogelijk te maken, zijn gestrand. Voorstanders wijzen er op dat wanneer software een bepaald technisch effect heeft, een octrooi bescherming kan bieden tegen lieden die met een minieme wijziging software maakt die echter het zelfde technische effect heeft. De tegenstanders wijzen op de kosten van octrooien waardoor alleen de grote spelers en ‘patent trolls’ vrij spel krijgen waardoor uiteindelijk innovatie wordt tegengewerkt. Met name bij de smartphones worden de meest triviale octrooien aangevraagd.

Wilt u meer weten over de bescherming van uw software, aarzel niet en neem contact op met onze specialist en boek een oriënterend en vrijblijvend gesprek.

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.