Home » Expertise » Ondernemingsrecht » De aandeelhoudersovereenkomst

De aandeelhoudersovereenkomst

In de aandeelhoudersovereenkomst worden afspraken tussen aandeelhouders vastgelegd door een advocaat, zoals in een contract. Wanneer een onderneming bestaat uit één aandeelhouder, is het nog niet nodig een aandeelhoudersovereenkomst op te stellen. Echter, wanneer een nieuwe aandeelhouder bij de onderneming in beeld komt, veranderen de belangen en zijn duidelijke afspraken nodig. Een aandeelhoudersovereenkomst is van zeer grote waarde voor een bedrijf of B.V. om in de toekomst een conflict te voorkomen. Wees daarom op tijd met het opstellen van de overeenkomst en schakel daarvoor een ervaren advocaat in. Ook kan een advocaat een reeds bestaande aandeelhoudersovereenkomst beoordelen, wanneer u twijfelt aan de inhoud.

Een aandeelhoudersovereenkomst is niet openbaar

Aangezien afspraken zo belangrijk zijn, zijn de statuten van de vennootschap al in het leven geroepen om aandeelhouders te beschermen. Hierop kunnen de ondernemers terugvallen in het geval er geen aandeelhoudersovereenkomst is. In de statuten zijn reeds een aantal belangrijke afspraken geregeld voor aandeelhouders. Wat door veel aandeelhouders als nadeel wordt gezien is dat deze statuten openbaar zijn. Dit is anders bij de aandeelhoudersovereenkomst; deze zijn niet openbaar. De statuten zijn op te vragen bij de KvK. In de aandeelhoudersovereenkomst mogen afspraken worden gemaakt die tegen deze statuten in gaan, het wordt een uniek contract per samenwerking. Aandeelhouders kunnen de vastgelegde regels en wetten omzeilen. Een advocaat weet precies wat bij het opstellen van de overeenkomst mogelijk is. Het is namelijk goed denkbaar dat aandeelhouders regels omtrent besluitvorming, beëindiging van samenwerking, aandelen en geschillen zelf willen bepalen. De afspraken in een overeenkomst tussen aandeelhouders zijn dan ook vaak zakelijker dan in de statuten van de vennootschap.

Aandeelhoudersovereenkomst opstellen

Voor het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst moet rekening gehouden met verschillende factoren. U kunt zich voorstellen dat iedere onderneming anders is, maar ook iedere aandeelhouder is uniek. Daarbij komt dat toetreden tot een B.V. een belangrijke stap is en iedere aandeelhouder zal kritisch zijn over de inhoud van de aandeelhoudersovereenkomst. Een aandeelhoudersovereenkomst opstellen is daardoor per onderneming verschillend en een advocaat zal voor het opstellen goed moeten luisteren naar ieders wensen.

Inhoud aandeelhoudersovereenkomst

Onderdelen die in een aandeelhoudersovereenkomst door de advocaat moeten zijn vastgesteld:

 • een exit regeling;
 • waarderingsgrondslag van de aandelen;
 • voor welke besluiten van de aandeelhouders is een grotere meerderheid dan gebruikelijk nodig;
 • voor welke bestuursbesluiten is goedkeuring van de aandeelhouders nodig;
 • tag-/drag along regelingen: bij een verkoop van aandelen door een aandeelhouder mogen c.q. moeten de andere aandeelhouders mee verkopen tegen dezelfde prijs;
 • andere gevallen dan van een geschil of wanprestatie waarbij de aandelen moeten worden aangeboden;
 • afnameplicht: aan de andere aandeelhouders aangeboden aandelen moeten in bepaalde situaties worden overgenomen. Bijvoorbeeld als de aandeelhouder overlijdt;
 • geheimhoudingsbeding;
 • non-concurrentiebeding en relatiebeding;
 • winstuitkering;
 • kettingbeding voor opvolgende en toetredende aandeelhouders.

Het belang van een overeenkomst

Het belang van het regelen van deze onderwerpen is groot. Het is niet gemakkelijk om in een conflictsituatie van je andere aandeelhouder af te komen. Daarom worden er vaak exit regelingen in dit soort overeenkomsten opgenomen. Ook voor andere overeenkomsten en algemene voorwaarden geldt dat het essentieel is om ze direct op te stellen.

Een ervaren advocaat

Een advocaat weet wat er geregeld moet worden, wat je wel en niet kan afspreken en wat de consequenties zijn van bepaalde regelingen. De advocaten van Fruytier zijn gespecialiseerd in ondernemingsrecht en hebben ruime ervaring in het opstellen van overeenkomsten en algemene voorwaarden en kunnen u hiermee van dienst zijn. Win vrijblijvend informatie in en bel +31(0) 205 210 130 of vul onderstaand formulier in. En ontdek snel wat wij voor u kunnen doen.

« Terug naar ondernemingsrecht
Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.