Faillissement aanvragen

Faillissement aanvragen is een grote en vaak gevoelige stap voor een ondernemer of bedrijf. Op het moment dat een bedrijf niet in staat is openstaande schulden te betalen – en de financiële en zakelijke vooruitzichten somber zijn – kan overgegaan worden tot een faillissementsaanvraag. Ook een schuldeiser kan een faillissement aanvragen, bijvoorbeeld bij wanbetaling van een schuldenaar. Wel zijn hieraan wettelijke voorwaarden verbonden.

Wie kan faillissement aanvragen?

Verschillende partijen kunnen faillissement aanvragen. Uiteraard kan een bedrijf of ondernemer zelf kiezen voor het starten van een faillissementsprocedure. Ook schuldeisers kunnen een aanvraag voor faillissement indienen.

Wie kan faillissement aanvragen voor een bedrijf of organisatie?

• Schuldeisers
• Het Openbaar Ministerie
• De bewindvoerder in geval van een surseance van betaling
• Aandeelhouders van een bedrijf

Een bedrijf failliet laten gaan: de voordelen

Vaak kondigt een faillissement zich ruim van tevoren aan. Een bedrijf dat merkt dat de vraag naar een product of dienst afneemt of niet rendabel is, kan door tijdig te handelen erger voorkomen. Een bedrijf failliet laten gaan of zelf faillissement aanvragen is in verschillende situaties een verstandige oplossing. Door het vroegtijdig beëindigen van een bedrijf worden hoge schulden voorkomen, zodat een ondernemer na een faillissement niet langdurig gebukt gaat onder de gevolgen en een torenhoge schuldenlast. Na een faillissement buigt een curator zich over het verkopen en incasseren van gelden om schuldeisers te betalen.

Nadelen van een faillissement aanvragen

Een aanvraag tot faillissement heeft ingrijpende gevolgen. Wordt een bedrijf failliet verklaard, dan verliest de eigenaar of ondernemer het zeggenschap over het eigen vermogen en het bedrijfsvermogen. Een curator bepaalt wat er met het vermogen en de bezittingen gebeurt en neemt de afwikkeling van het faillissement voor rekening. In de periode tussen faillissement aanvragen tot de afwikkeling van de faillissementsprocedure mogen getroffen ondernemers of bedrijven niet op eigen initiatief zakelijke beslissingen nemen. Zij worden in deze fase handelingsonbekwaam verklaard.

Voorwaarden eigen faillissement aanvragen

Aan een faillissement aanvragen voor een eenmanszaak of eigen bedrijf zijn verschillende voorwaarden verbonden. Als voorwaarde voor een eigen faillissement aanvragen wordt gesteld dat een ondernemer of bedrijf gestopt is met het betalen van openstaande schulden en twee of meer schulden heeft bij verschillende schuldeisers, althans voorzienbaar is dat die situatie gaat ontstaan. Minimaal één van deze schulden dient opeisbaar te zijn. Dit wil zeggen: de betalingstermijn van de openstaande schuld is verlopen. Deze voorwaarden zijn expliciet van kracht wanneer een schuldeiser het faillissement van een bedrijf of organisatie wil aanvragen.

Faillissement aanvragen voor een BV

Op het moment dat een bedrijf niet kan voldoen aan betalingsverplichtingen en de verwachting is dat deze situatie op korte termijn niet structureel verbetert, kan de organisatie faillissement aanvragen. Bij faillissement aanvragen voor een BV dient het bedrijf verschillende stukken – of een kopie van deze stukken – te verstrekken. Denk hierbij aan statuten, het aandeelhoudersregister en de notulen van de aandeelhoudersvergadering waarin het besluit over te gaan tot de faillissementsaanvraag is genomen. Andere stukken die overhandigd moeten worden zijn bijvoorbeeld (indien van toepassing) de goedkeuring van de Raad van Commissarissen en een overzicht van de actuele financiële situatie van het bedrijf.

Waarom faillissement aanvragen?

Een faillissement aanvragen heeft een negatieve lading, maar gebeurt in veel gevallen juist om schade te beperken, zowel voor een schuldenaar als schuldeiser. Het doel van het faillissement is het saneren van schulden. Na het failliet verklaren van een bedrijf of organisatie door de rechtbank, wordt een curator aangesteld. Deze tracht openstaande schulden van schuldeisers zoveel mogelijk in te lossen door het innen van vorderingen en het verkopen van bezittingen. De schulden worden op basis van een wettelijk bepaalde rangorde van schuldeisers voldaan met de opbrengst van de inspanningen van de curator.

Advies over faillissementsprocedures

Verkeert uw bedrijf in zwaar weer en wilt u een faillissement aanvragen of wilt u meer informatie rond de faillissementsprocedure en uw positie als schuldeiser? De specialisten in faillissementsrecht en insolventierecht van Fruytier Lawyers in Business geven u gericht advies. Is een faillissement de beste oplossing voor uw bedrijf? Of kunt u een faillissement voorkomen door middel van een reorganisatie of herstructurering van de organisatie? Onze betrokken advocaten onderzoeken in deze precaire situatie elke optie om u geheel op maat te adviseren voor de meest gunstige uitkomst.

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.