flib 50 jaar

Surseance van betaling

Een onderneming, bedrijf of organisatie met tijdelijke betalingsproblemen kan surseance van betaling aanvragen. Uitstel van betaling kan een bedrijf in zwaar weer behoeden voor een faillissement. De procedure voor het aanvragen van betalingsuitstel valt onder het civiel recht. Het verzoek tot surseance moet door een advocaat worden ingediend bij de rechtbank. Aan het toekennen van surseance zijn verschillende voorwaarden verbonden. Zo moeten onder meer de financiële problemen van tijdelijke aard zijn en wordt de levensvatbaarheid van een bedrijf beoordeeld door de rechtbank.

Voorlopig uitstel van betaling aanvragen

Surseance van betaling is bedoeld voor bedrijven die niet aan betalingsverplichtingen kunnen voldoen, maar een faillissement willen voorkomen. Een advocaat dient het verzoek voor surseance in bij de rechtbank, waarna direct een voorlopige surseance wordt verleend. De rechter benoemt tevens een bewindvoerder. De bewindvoerder onderzoekt de levensvatbaarheid van de betreffende onderneming. Twee tot vier maanden na de voorlopige surseance vindt een zitting plaats over het definitieve uitstel van betaling. Gedurende de zitting stemmen schuldeisers over het betalingsuitstel.

Definitieve surseance van betaling; anderhalf jaar tijd

Nadat schuldeisers hebben ingestemd met het uitstel van betaling, wordt de voorlopige toekenning omgezet in een definitieve surseance van betaling. Gedurende een periode van anderhalf jaar kunnen schuldeisers openstaande schulden niet opeisen. Dit biedt bedrijven de ruimte betalingsproblemen op te lossen en de organisatie te herstructureren. Een door de rechtbank aangestelde bewindvoerder is nauw betrokken bij de herstructurering en het uitvoeren van het saneringsplan. Daarnaast assisteert de bewindvoerder bij de onderhandelingen met schuldeisers en het beheer van het bedrijfsvermogen. In het geval dat de rechtbank besluit de definitieve surseance te weigeren kan een bedrijf failliet verklaard worden.

Beëindiging van de procedure

Een surseance van betaling eindigt op verzoek van de bewindvoerder, de schuldeiser of door de rechtbank als:

– de schuldenaar zich tijdens de surseance schuldig maakt aan kwade trouw in het beheer van de boedel
– de schuldenaar de schuldeisers probeert te benadelen
– de schuldenaar zijn handelsbevoegdheid schendt
– de schuldenaar handelt in strijd met hetgeen hem is opgelegd door de rechtbank of bewindvoerder
– de staat van de boedel zodanig is dat het niet aannemelijk is dat er een mogelijkheid bestaat dat de schuld wordt voldaan

Na het bereiken van een definitief akkoord met de schuldeiser(s) kan de surseance worden beëindigd.

Ondersteuning en advies bij surseance aanvragen

De advocaten van Fruytier adviseren en ondersteunen u deskundig en gericht bij het aanvragen van surseance. Wij kunnen de procedure voor u opstarten, maar kijken ook kritisch of uitstel van betaling wel de juiste oplossing is in uw situatie. Alternatieve ingrepen om een faillissement te voorkomen zijn bijvoorbeeld een crediteurenakkoord, een pre-pack of reorganisatie. Onze ervaren specialisten in faillissementsrecht en insolventierecht begeleiden u graag. Neem voor meer informatie over de procedure rond een surseance van betaling vrijblijvend contact op met één van de advocaten.

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.