flib 50 jaar

Alles over Herstructurering van een onderneming

Het actualiseren, optimaliseren of ingrijpend veranderen van de bedrijfsstructuur kan verschillende redenen hebben. Zo kan een herstructurering noodzakelijk zijn om een faillissement te voorkomen, maar ook ter voorbereiding op een mogelijke verkoop van een bedrijf dienen. Vaak liggen echter dalende omzetten, financiële problemen of niet-renderende bedrijfsonderdelen aan de basis van het herstructureren en levensvatbaar houden van een onderneming. Een goed opgezet herstructureringsplan biedt in deze uitdagende situaties een stevige basis voor een kansrijke doorstart.

Een succesvolle doorstart

Herstructurering van een bedrijf of organisatie vindt plaats op basis van een duidelijk plan. Het succesvol doorvoeren van een ingrijpende herschikking van de bedrijfsmiddelen, het kapitaal of het personeelsbestand vraagt om kennis en expertise. Een bedrijf in zwaar weer kan zich immers geen misstap veroorloven. Het maken van een succesvolle doorstart of het voorkomen van een faillissement start met het maken van goede, diepgaande analyses van de huidige staat van het bedrijf. Op basis van deze informatie wordt een gedegen herstructureringsplan ontwikkeld, dat als leidraad geldt voor het snel en effectief reorganiseren van bedrijfsactiviteiten. Een ervaren advocaat biedt in deze complexe situatie uitkomst en draagt zorg voor het realiseren van een goed resultaat.

Herstructurering en reorganisatie

Het herstructureren of reorganiseren van een bedrijf in zwaar weer kan naast financiële en fiscale veranderingen ook leiden tot grote mutaties binnen de organisatie. Denk aan het terugbrengen van het aantal medewerkers en het wijzigen van arbeidsvoorwaarden. Een kritische blik op het personeelsbestand – en het mogelijke ontslag van medewerkers – vereist juridisch advies. Door waar mogelijk in een zo vroegtijdig stadium de juiste juridische kennis in huis te halen, kan een vaak verstrekkende maatregel goed worden geïmplementeerd en uitgevoerd. Denk hierbij onder meer aan het opstellen van een acceptabel sociaal plan of het toepassen van de Wet Melding Collectief Ontslag in het geval van een collectief ontslag.

Herstructurering onderneming: bedrijfsstructuur

Ook het anticiperen op toekomstige situaties kan aanleiding zijn voor de herstructurering van een onderneming. Het verkoop-klaar maken van een bedrijf, het aangaan van een joint-venture, de verkoop van bedrijfsonderdelen of het inkleden van bedrijfsopvolging vragen in veel gevallen om een herstructurering van de (juridische) bedrijfsstructuur. Voorbeelden hiervan zijn een juridische splitsing, een fusie of het liquideren van een besloten vennootschap. Zowel juridisch, fiscaal als praktisch komen er veel zaken om de hoek kijken. Zaken die stuk voor stuk benoemd dienen te worden in een sterk herstructureringsplan.

Financiële herstructurering

Bij acute liquiditeitsproblemen is een financiële herstructurering een passende ingreep voor het creëren van meer financiële ruimte. Door het wijzigen van de vermogensstructuur wordt vorm gegeven aan een financiële situatie, die beter aansluit bij de bestaande verdiencapaciteit van een bedrijf. Voorbeelden van het herstructureren van financiën zijn onder meer een herfinanciering, schuldomzetting of aanvullende schuldfinanciering en het (opnieuw) uitgeven van aandelen. Deze grondige veranderingen aan de structuur, operatie of balans van een bedrijf leggen de basis voor een financieel sterkere toekomst of maken een kansrijke doorstart van een onderneming mogelijk.

Sterfhuisconstructie

Een andere vorm van een doorstart is de zogenaamde sterfhuisconstructie. Bij deze herstructurering van een bedrijf worden de financieel gezonde onderdelen uit een holding overgeheveld naar een nieuwe holding. De ongezonde onderdelen – die niet langer levensvatbaar of onrendabel zijn – blijven achter in de oude holding, ook wel het sterfhuis genoemd. Over het algemeen volgt voor deze holding een faillissementsaanvraag of liquidatie. De sterfhuisconstructie voorkomt dat de ‘gezonde’ en rendabele bedrijfsonderdelen als gevolg van de noodlijdende onderdelen binnen bedrijf eveneens ten onder gaan als het bedrijf failliet verklaard wordt.

Bewezen staat van dienst

Een doorstart biedt voordelen, maar is geen garantie voor succes. Goed juridisch advies is een absolute noodzaak. Onze specialisten in herstructurering, insolventie, doorstarts en faillissementsrecht hebben een bewezen staat van dienst binnen het vormgeven en ontwikkelen van bedrijfsreconstructies. Met een doortastende en betrokken aanpak staan we bedrijven in financiële moeilijkheden bij en vinden we in elke situatie de beste oplossing. Daarbij is het redden van het bedrijf en het behouden van bedrijfswaarde altijd het belangrijkste uitgangspunt. Neem voor meer informatie contact op. We staan u graag in raad en daad bij.

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.