flib 50 jaar

Faillissement voorkomen door tijdig ingrijpen

Het is het risico van het vak, maar daardoor niet minder vervelend. Wanneer de overlevingskansen van een bedrijf slinken, lijkt een faillissement vaak onontkoombaar. In veel gevallen grijpt een bedrijf in zwaar weer pas in als het te laat is, met alle ingrijpende gevolgen van dien. Door tijdig handelen kan een dreigend faillissement wellicht afgewend worden. Daarbij is het van groot belang om in een vroeg stadium de juiste stappen te zetten. Een advocaat faillissementsrecht van Fruytier Lawyers in Business ondersteunt ondernemers bij een faillissement voorkomen.

Bedrijf in zwaar weer

Een faillissement heeft grote gevolgen. In de eerste plaats voor het bedrijf zelf, maar ook medewerkers en schuldeisers worden geraakt. Werknemers verliezen hun baan en openstaande schulden worden niet betaald, waardoor de economische schade groter is dan alleen de organisatie die de deuren sluit. Een faillissement voorkomen is voor veel partijen een oplossing met perspectief. Hier zijn verschillende mogelijkheden voor, bijvoorbeeld een herstructurering of herfinanciering, het maken van een doorstart met een pre-pack, het bedrijf verkopen of het overeenkomen van een betalingsregeling met schuldeisers.

Faillissement voorkomen door herstructurering

Een faillissement voorkomen door herstructurering begint met een kritische analyse van de organisatie. Een specialist in herstructurering bekijkt de structuur van het bedrijf tot in detail en brengt pijnpunten – én mogelijke oplossingen – in kaart. Voorbeelden van het herstructureren van een bedrijf zijn het oprichten van een nieuwe vennootschap, het inkrimpen van activiteiten, het toepassen van een sterfhuisconstructie en reorganisatie van het personeelsbestand. De advocaten van Fruytier Lawyers in Business hebben ruime ervaring in het begeleiden van herstructureringen en bieden zorgvuldige begeleiding bij het vinden van de beste bedrijfsvorm bij een dreigend faillissement.

Surseance van betaling en crediteurenakkoord

Bedrijven die tijdelijk schulden of openstaande rekeningen niet kunnen betalen, kunnen surseance van betaling aanvragen. De uitstel van betaling wordt aangevraagd bij de rechtbank en geldt, mits toegekend, voor een periode van maximaal anderhalf jaar. Om in aanmerking te komen voor uitstel van betaling stelt een advocaat een verzoekschrift op. Tijdens de surseance van betaling kan een organisatie op een aantal manieren voorkomen dat de rechtbank het bedrijf zal failliet verklaren. Dit kan onder meer door het sluiten van een crediteurenakkoord met schuldeisers of door het oplossen van tijdelijke financiële problemen in de hiervoor bepaalde termijn.

Een dreigend faillissement voorkomen?

Een advocaat faillissementsrecht kan een dreigend faillissement voorkomen en biedt ondersteuning bij het beperken van de (financiële) gevolgen. Van het treffen van een regeling met schuldeisers, een grote reorganisatie of het maken van een doorstart tot het aantrekken van (externe) financiers en investeerders. Gaat het onverhoopt mis met uw onderneming en verkeert uw bedrijf in zwaar weer, dan staan de advocaten van Fruytier Lawyers in Business voor u en uw bedrijf klaar. Onze specialisten in faillissementsrecht geven u graag gericht advies en bieden volledige begeleiding bij een faillissement voorkomen.

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.