flib 50 jaar

Failliet verklaard en nu?

Wanneer een onderneming of bedrijf in zwaar weer niet langer in staat is openstaande vorderingen te voldoen, wordt een organisatie door de rechtbank failliet verklaard. Het bedrijf zelf kan faillissement aanvragen, ook schuldeisers kunnen een faillissementsverzoek indienen. De rechtbank legt gerechtelijk beslag op het vermogen van het bedrijf en stelt een curator aan.

Wie of wat wordt failliet verklaard?

Wie of wat wordt failliet verklaard bij een faillissement? Dit hangt af van de rechtsvorm van een bedrijf. Als een bedrijf een bv of nv is, gaat het bedrijf failliet – niet de bestuurder(s). Een ondernemer met een eenmanszaak wordt persoonlijk failliet verklaard. Bij faillissement van een maatschap of vof worden zowel de firma als alle vennoten failliet verklaard. De vennoten (maten) blijven elk voor een eigen deel aansprakelijk voor schulden. Wordt het faillissement van een cv (commanditaire vennootschap) uitgesproken? De rechtbank verklaart in dit geval de cv en alle beherende vennoten failliet. Zij blijven verantwoordelijk voor de schulden van de failliete onderneming. In geval van een cv gaan de stille vennoten niet per definitie failliet.

Bedrijf failliet: moet ik nog betalen?

In geval van het faillissement van een eenmanszaak wordt naast het bedrijf ook de ondernemer zelf privé failliet verklaard. Dit betekent dat een ondernemer verantwoordelijk blijft voor openstaande schulden. Een nieuw bedrijf starten is daardoor in deze situatie een stuk lastiger. Schulden blijven bestaan. Bij het starten van een nieuwe onderneming kunnen oude schuldeisers hun vordering voor openstaande schulden indienen bij de ondernemer, zodra het faillissement is opgeheven zonder dat een akkoord met schuldeisers is bereikt.

Een faillissement van een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid – zoals een bv – heeft geen directe (financiële) gevolgen voor bestuurders, mits er geen sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid. Blijkt uit onderzoek van de curator dat faillissement het gevolg is van wanbeleid, dan kan een bestuurder van een bv aansprakelijk gesteld worden voor de tekorten in het faillissement.

Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid zijn:

  • besloten vennootschap (BV)
  • naamloze vennootschap (NV)
  • vereniging
  • coöperatie
  • stichting

Faillissement bedrijf en faillissement BV

Bij een faillissement van een bedrijf valt alleen het bedrijfsvermogen binnen het faillissement van de BV. Een bestuurder is niet aansprakelijk met zijn privévermogen. Een curator, aangesteld door de rechtbank, wikkelt het faillissement af en poogt vorderingen van schuldeisers te voldoen. Dit doet een curator op basis van een rangorde van schuldeisers. Met het veiligstellen van de failliete boedel, de verkoop van bedrijfsmiddelen en het innen van mogelijke openstaande facturen tracht een curator middelen te verzamelen voor het betalen van schulden na faillissement. Na het accepteren van een faillissementsakkoord of crediteurenakkoord door schuldeisers of het voldoen van alle schulden, wordt het faillissement opgeheven en het bedrijf failliet verklaard. Hiermee is de faillissementsprocedure afgerond en het faillissement beëindigd.

Failliet verklaard en nu?

Wordt een eenmanszaak failliet verklaard, dan is sprake van een persoonlijk faillissement. De ondernemer verliest zeggenschap over al zijn geld en bezittingen, zowel zakelijk als privé. Wel blijft de ondernemer verantwoordelijk voor de eigen administratie. Hierbij dient de curator blijvend geïnformeerd te worden. De curator probeert door de verkoop van bedrijfs- én privémiddelen – denk aan een woning of auto – openstaande schulden na faillissement te voldoen. Een ondernemer kan in beroep gaan tegen de uitspraak van het faillissement of opteren voor schuldsanering.

Schulden na faillissement voorkomen

Een faillissement heeft altijd verregaande gevolgen. Verkeert uw bedrijf in zwaar weer of vallen verwachtingen tegen? Wacht niet te lang en grijp tijdig in om erger te voorkomen en failliet verklaard te worden. De specialisten in faillissementsrecht van Fruytier Lawyers in Business helpen u graag bij een faillissement en schulden na faillissement voorkomen. Op basis van uw bedrijfssituatie brengen we de mogelijkheden in kaart voor bijvoorbeeld een reorganisatie, herstructurering, het maken van een doorstart of een pre-pack. Ook bij een eventuele bedrijfsverkoop of bedrijfsovername adviseren we u gedegen, gericht en bovenal persoonlijk.

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.