flib 50 jaar

Doorstart van een bedrijf

Een dreigend of onafwendbaar faillissement hoeft niet het einde van een onderneming te betekenen. Een bedrijf kan in bepaalde situaties een doorstart maken. In dit geval wordt het bedrijf voortgezet of verkocht met behoud van gezonde bedrijfsonderdelen, terwijl verliesgevende zaken achterblijven in de failliete boedel.

Hoe werkt een doorstart?

Hoe werkt een doorstart? Het maken van een doorstart kent doorgaans twee constructies:

• Een bedrijf maakt een doorstart na faillissement

Over het algemeen kan een bedrijf alleen doorstarten na faillissement. Na het faillissement blijven alleen de gezonde (winstgevende) bedrijfsonderdelen over. Voor het laten slagen van deze methode zijn vaak ingrijpende veranderingen – onder meer binnen de bedrijfsvoering en het personeelsbestand – en een flinke kapitaalinjectie noodzakelijk. Een bedrijf kan met behulp van een ‘stille bewindvoerder’ voorafgaand aan het faillissement via een pre-pack onderzoeken of een doorstart na faillissement mogelijk is.

• Een bedrijf slaagt in het maken van een doorstart zonder hierbij eerst failliet te gaan

Het maken van een doorstart zonder faillissement is minder gebruikelijk. Dit vraagt veelal om een flinke reorganisatie of herstructurering, waarbij personeel mogelijk ontslagen wordt, en de verkoop van (overtollige) bedrijfsonderdelen of bedrijfsmiddelen. Deze vorm van doorstarten is kostbaar en tijdrovend. Een andere mogelijkheid voor een doorstart maken is het overhevelen van gezonde bedrijfsonderdelen naar een nieuwe rechtspersoon, de zogenaamde sterfhuisconstructie of het laten uitzakken van ongezonde onderdelen.

Doorstart na faillissement

Bij een doorstart na faillissement beslist de curator dat een bedrijf voortgezet kan worden met alleen de gezonde (winstgevende) onderdelen. De verliesgevende bedrijfsactiviteiten worden niet verkocht. De curator biedt de activa en gezonde bedrijfsonderdelen aan bij kandidaten en geïnteresseerde partijen, welke een onvoorwaardelijk bod mogen uitbrengen. De curator onderhandelt met partijen over de koopsom en voert gesprekken met schuldeisers. Na het sluiten van een koopovereenkomst komt de onderneming in handen van de doorstart-kandidaat. De koopsom wordt door de curator benut voor het betalen van vorderingen van schuldeisers in het faillissement.

Eisen doorstart: de voorwaarden

Het maken van een doorstart kan alleen als het om een rechtspersoon gaat, zoals een bv. Voor bedrijven met een ander soort rechtsvorm is doorstarten (vrijwel) niet mogelijk. Om een doorstart kansrijk te maken is het van belang dat een bedrijf over gezonde onderdelen beschikt, althans dat een gezonde basis overblijft. Om de gefailleerde onderneming voort te zetten worden eisen aan de doorstart gesteld. Zo dient voortzetting een meerwaarde te betekenen en in het belang van de bestaande boedel en activa te zijn. Het kan ook zijn dat werkgelegenheid in het geding is, in welk geval de curator ook een doorstart kan faciliteren, terwijl bij een veilig van de activa een hoger bedrag zou zijn gerealiseerd. De curator is bevoegd deze beslissing te nemen.

Wanneer is een doorstart niet toegestaan?

  • Als de curator oordeelt dat schuldeisers benadeeld worden en een doorstart tegenhoudt;
  • Als de doorstart wordt vormgegeven vóór het uitspreken van het faillissement – hierbij is sprake van belangenverstrengeling tussen de oude BV en de doorstarter

Technisch faillissement

Het bewust aansturen op een doorstart wordt ook wel een technisch faillissement genoemd. Een voorname reden voor het doorstarten van een onderneming via deze vorm is het feit dat een bedrijf niet bij wet verplicht is het bestaande personeel over te nemen. Bij een bedrijfsovername waarbij geen sprake is van een faillissement gaan bestaande arbeidscontracten automatisch over naar de nieuwe onderneming. Deze situatie is ook van toepassing in geval van surseance van betaling. Als de levensvatbaarheid van een bedrijf in gevaar is door een te groot personeelsbestand, kan doorstarten vaak alleen wanneer personeel dat overtollig is achterblijft in de failliete boedel.

Weigeren baan na doorstart

Na een doorstart is een bedrijf niet verplicht het (oude) personeel opnieuw aan te nemen. Deze regel is niet van toepassing in geval van een bedrijfsovername. Wordt personeel na een onvoorbereide doorstart een nieuwe baan aangeboden? Het weigeren van een baan na doorstart bij het voortgezette bedrijf heeft voor werknemers gevolgen. Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering dient een werknemer passend werk te accepteren. Bij het weigeren van een (nieuwe) positie heeft het UWV het recht de WW-uitkering stop te zetten, althans niet toe te kennen.

Doorstart: onze specialisten staan voor u klaar

Verkeert uw onderneming in zwaar weer, maar beschikt uw bedrijf over gezonde bedrijfsonderdelen? Dan kan het maken van een doorstart een mogelijkheid zijn. Om deze aanpak te laten slagen is een goede voorbereiding van cruciaal belang.

De advocaten van Fruytier Lawyers in Business zijn gespecialiseerd in faillissementsrecht en ondersteunen u graag bij het aanvragen van een faillissement of een diepgaande voorbereiding van de herfinanciering. Daarbij is het onderkennen en waar mogelijk beperken van bestuurdersaansprakelijkheid in elke situatie evident. Dankzij de rijke ervaring op het gebied van insolventie en opgedane kennis in de rol van curator bij faillissementen, staan wij zowel ondernemers die een doorstart willen maken of vermogensbestanddelen uit de failliete boedel willen kopen betrokken en gedegen bij.

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.