flib 50 jaar

Gevolgen faillissement werknemers

Wat zijn de gevolgen van een faillissement voor werknemers? Wie beslist over het lot van personeel bij een faillissement? En waar heeft een werknemer recht op nadat een bedrijf failliet is verklaard? Tijdens een faillissementsprocedure kunnen verschillende (nieuwe) situaties ontstaan. Een overzicht van de rechten en plichten van de werkgever, de curator en het personeel.

Faillissement werkgever

Bij een faillissement van de werkgever eindigt over het algemeen het dienstverband van de werknemer. Een van de gevolgen van een faillissement voor werknemers is dat een curator, aangesteld door de rechtbank, lopende arbeidsovereenkomsten zo snel mogelijk opzegt. Tijdens een faillissementsprocedure hoeft een curator geen ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV. Wel dient de curator de rechter-commissaris om toestemming te vragen voor het beëindigen van arbeidscontracten. Werknemers kunnen bezwaar maken tegen het ontslag, maar de slagingskans hiervan bij een faillissement is (zeer) klein.

Einde contract en opzegtermijn

Vanuit de rol van ‘werkgever’ handelt een curator het faillissement van een bedrijf af. Daarbij is het opzeggen van arbeidsovereenkomsten (vaak) een van de gevolgen van faillissement voor werknemers. De curator beslist over het hoe en wanneer van het opzeggen van een contract of dienstverband. In sommige situaties worden werkzaamheden tijdens de faillissementsprocedure voortgezet of bepaalt de curator dat een deel van het personeel door kan of moet blijven werken. Na de opzegging door de curator geldt een opzegtermijn van maximaal zes weken. De werknemer heeft gedurende deze periode recht op salaris. De curator bepaalt of de werknemer moet (blijven) werken.

Faillissement werknemer

Een andere taak van de curator is het onderzoeken of een bedrijfsverkoop of bedrijfsovername mogelijk is. Een mogelijke nieuwe eigenaar kan goede en minder goede gevolgen bij faillissement voor werknemers hebben. Bij een doorstart of overname bepaalt de nieuwe eigenaar of het bedrijf met of zonder (een deel van het) personeel wordt overgenomen. Dat is vooralsnog niet het geval bij een pre-pack. Daarvan heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat de arbeidsovereenkomsten doorlopen bij de nieuwe eigenaar.

Doorstart na een faillissement

In geval van een doorstart na een faillissement zal de nieuwe onderneming nieuwe  arbeidsovereenkomsten met de werknemers moeten afsluiten. Een van de gevolgen voor werknemers van een faillissement is dat opgebouwde rechten achterblijven in het oude faillissement. Afhankelijk van de situatie kan een nieuwe eigenaar personeel een nieuw contractvoorstel doen. Zijn er geen geïnteresseerden of beslist de curator dat een verkoop of overname niet in het belang van de failliete boedel en schuldeisers is, dan wordt het dienstverband beëindigd. Het UWV betaalt in dit geval voor een wettelijk vastgestelde periode van zes weken het salaris door.

Salaris en ontslagvergoedingen

Het loon van een werknemer wiens arbeidsovereenkomst na een faillissement beëindigd wordt, wordt betaald door het UWV – de zogenoemde uitkering wegens betalingsonmacht. Het UWV betaalt onder meer achterstallig loon (maximaal dertien weken voor opzegging van het contract), het salaris van de werknemer vanaf het moment van opzeggen (doorgaans voor een periode van zes weken), vakantiegeld, niet-betaalde pensioenpremies en niet-opgenomen vakantiedagen in het jaar van de contractopzegging. Hiermee worden de directe gevolgen van faillissement voor werknemers in elk geval tijdelijk beperkt. Werknemers hebben bij ontslag tijdens een faillissement geen recht op een ontslagvergoeding.

Gevolgen faillissement werknemers

De gevolgen van een faillissement voor werknemers worden vaak door een curator gecommuniceerd aan personeel. Daarnaast dienen werknemers de curator op de hoogte te stellen van mogelijke andere betalingen welke zij niet hebben ontvangen van de failliete onderneming. De curator tracht de openstaande vorderingen te voldoen. Wel moeten werknemers die nog andere vorderingen hebben in de rangorde van schuldeisers onder meer de bank en Belastingdienst voor zich dulden. De praktijk wijst uit dat over het algemeen na het betalen van de boedelschuldeisers en preferente schuldeisers onvoldoende middelen beschikbaar zijn in de failliete boedel voor het betalen van openstaande vorderingen.

Een uitkering aanvragen

Een werknemer die na het opzeggen van de arbeidsovereenkomst geen nieuwe baan vindt, kan een WW-uitkering aanvragen bij het UWV. Deze aanvraag dient een week na het einde van de opzegtermijn van de failliete werkgever door het UWV te zijn ontvangen. Verkeert uw bedrijf in zwaar weer en wilt u meer weten over uw plichten als werkgever? En welke rechten heeft een werknemer? Onze specialisten in faillissementsrecht en arbeidsrecht geven u graag gericht advies over de gevolgen van faillissement voor werknemers. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.