flib 50 jaar

Faillissement procedure: alles over failliet gaan

Een faillissement procedure kent twee vormen. Een bedrijf of ondernemer kan zelf faillissement aanvragen voor de eigen onderneming of een schuldeiser kan het faillissement voor een schuldenaar aanvragen. De faillissementsprocedure kan gestart worden op het moment dat opeisbare schulden –  waaronder facturen en rekeningen – niet (langer) betaald (kunnen) worden of (bewust) niet betaald worden.

Een faillissement voorkomen

Een bedrijf in financiële problemen kan door tijdig handelen een faillissement voorkomen. Zo kan gepoogd worden een crediteurenakkoord te sluiten met schuldeisers, kan surseance van betaling aangevraagd worden of onderzocht worden of een doorstart via een pre-pack mogelijk is. Blijkt dat het maken van betalingsafspraken met schuldeisers of een doorstart realiseren de levensvatbaarheid van een bedrijf niet bevordert, is faillissement aanvragen vaak de enige overgebleven oplossing. Een ondernemer of bedrijf kan zelf een faillissement procedure starten of hiertoe gedwongen worden door schuldeisers.

Faillissement procedure: faillissement aanvragen

Faillissement aanvragen door een bedrijf of organisatie kan op het moment dat de schuldenaar tenminste twee openstaande schulden heeft bij twee of meer schuldeisers. In dit geval is de schuldenaar insolvent. Eén van de schulden dient opeisbaar te zijn. De faillissementsaanvraag wordt ingediend bij de rechtbank in de vestigingsplaats van het bedrijf, waarna de faillissement procedure start. Vraagt een bedrijf of ondernemer zelf faillissement aan? Dan is het in de arm nemen van een advocaat niet verplicht. Wordt de aanvraag ingediend door een schuldeiser, dan verloopt de faillissementsprocedure via een advocaat.

Faillietverklaring door rechtbank

Na het indienen van de faillissementsaanvraag volgt een zitting. Bij de aanvraag voor een faillissement van het eigen bedrijf dient de schuldenaar (of de bestuurder van het bedrijf) zelf aanwezig te zijn bij deze zitting. Is de aanvrager van een faillissement een schuldeiser? Dan hoeft de schuldenaar niet aanwezig te zijn in de rechtbank. Een rechter beslist tijdens de zitting van de faillissement procedure of de schuldenaar wel of niet failliet wordt verklaard. Is de faillietverklaring uitgesproken? De rechtbank stelt een curator aan die het faillissement afwikkelt.

Hoger beroep faillissement en verzet

Indien een bedrijf het niet eens is met het oordeel van de rechtbank en aanwezig is geweest tijdens de zitting kan hoger beroep aangetekend worden. Het instellen van het hoger beroep dient binnen acht dagen te gebeuren om zo schade waar mogelijk te beperken. Ook vergroot een snel hoger beroep tegen faillissement de slagingskans van dat beroep.

Het beroepschrift moet bij het Hof ingediend worden door een advocaat. De zaak komt na ongeveer een maand voor. In de tussenliggende periode krijgt een bedrijf de ruimte regelingen te treffen met schuldeisers en wordt door samenwerking met de curator getracht de gevolgen van het faillissement te beperken. Is een schuldenaar niet aanwezig tijdens de zitting van de faillissement procedure, dan kan verzet worden ingesteld tegen de faillietverklaring. Let er wel op dat indien een faillissementsuitspraak in hoger beroep wordt vernietigd, de aanvrager aansprakelijk is voor alle kosten. Oók voor de rekening van de curator, alsmede voor de ontstane schade.

Afkoelingsperiode faillissement

Na het uitspreken van het faillissement kan de rechtbank een afkoelingsperiode afkondigen. Een curator krijgt in deze periode de tijd en ruimte om de failliete boedel in kaart te brengen. De curator bekijkt hierbij welke boedel wel en geen eigendom is van het failliete bedrijf en onderzoekt of een verkoop van de onderneming in z’n totaliteit een mogelijkheid is. De afkoelingsperiode in een faillissement procedure duurt bij een eerste afkondiging maximaal twee maanden. Deze periode kan eenmalig met maximaal twee maanden verlengd worden. Gedurende de afkoelingsperiode kunnen derden en schuldeisers eigendommen niet claimen bij de failliete organisatie.

Wat gebeurt er als u failliet verklaard wordt?

Als de faillietverklaring is uitgesproken kunt u als ondernemer niet langer beschikken over uw inkomsten en bezittingen. Heeft u een eenmanszaak, dan wordt u persoonlijk failliet verklaard. In het geval van een bv wordt het bedrijf failliet verklaard. Bent u van plan in de toekomst opnieuw te gaan ondernemen? Of is sprake van bestuurdersaansprakelijkheid door mogelijk wanbeleid rond een faillissement? Laat u dan altijd goed informeren over de gevolgen. Wilt u meer informatie over een faillissement procedure, wat er gebeurt als u failliet wordt verklaard of advies over een faillissement voorkomen? De betrokken specialisten in faillissementsrecht van Fruytier Lawyers in Business staan voor u klaar.

Ook interessant voor u: 

•  Crediteurenakkoord
•  Surseance van betaling
•  Pre-pack
•  Faillissement aanvragen als schuldeiser
•  Insolventie
•  Bestuurdersaansprakelijkheid
•  Faillissement voorkomen

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.