flib 50 jaar

Faillissement aanvragen als schuldeiser

Een debiteur die weigert openstaande facturen te voldoen kan middels een faillissementsverzoek onder druk gezet worden alsnog te betalen. Een faillissement aanvragen als schuldeiser kan op eigen verzoek of namens één of meerdere schuldeisers. Het doel van deze aanvraag is vaak niet een schuldenaar daadwerkelijk failliet te laten verklaren, maar het opvoeren van de druk om nalatige zakelijke debiteuren alsnog te laten betalen. Is een vordering niet betwist, dan is deze aanvraag vaak sneller en goedkoper dan een gerechtelijke procedure.

Aanvraag faillissement door schuldeiser

Aan een faillissement aanvragen als schuldeiser zijn voorwaarden verbonden. De belangrijkste – en meest voor de hand liggende voorwaarde – is dat een schuldenaar, zoals een persoon, onderneming, stichting of vereniging, openstaande facturen of rekeningen niet betaalt. Heeft een schuldenaar twee of meer schulden bij verschillende schuldeisers en is tenminste één schuld opeisbaar? Dan is er voldoende aanleiding voor een aanvraag faillissement door schuldeiser of schuldeisers bij de rechtbank. Voor het aanvragen van een faillissement is één schuldeiser voldoende. Een faillissement kan alleen uitgesproken worden wanneer aangetoond is dat een schuldenaar meer dan één schuldeiser heeft.

Iemand failliet laten verklaren

Iemand failliet laten verklaren begint met het indienen van een faillissementsaanvraag. Crediteuren die gevolgen ondervinden van het niet nakomen van financiële verplichtingen van een schuldenaar zijn hiertoe in staat. Heeft een bedrijf meerdere schuldeisers? Vaak maken deze partijen gezamenlijk de stap naar de rechtbank. In dit geval is het aanstellen van een advocaat verplicht. Op eigen verzoek faillissement aanvragen als schuldeiser kan desgewenst zonder advocaat. Stelt de rechtbank de schuldeiser(s) in het gelijk en is aantoonbaar dat schulden niet meer betaald kunnen worden, dan spreekt de rechtbank een faillissement uit en wordt men failliet verklaard. Een curator bepaalt de verdeling van de failliete boedel.

Een faillissementsaanvraag in zes stappen

De procedure voor een faillissement aanvragen als schuldeiser bestaat uit zes stappen:

Stap 1: Indienen faillissementsverzoek en start van procedure

Stap 2: Oproep voor de zitting in de rechtbank

Stap 3: Verweerschrift schuldenaar op verzoekschrift

Stap 4: Gesloten zitting waarbij de schuldeiser verplicht aanwezig moet zijn

Stap 5: Uitspraak van de rechtbank

Stap 6: Mogelijkheid tot indienen verzet, hoger beroep en cassatie.

Als werknemer faillissement aanvragen

Ook werknemers kunnen een faillissement aanvragen als schuldeiser. Op het moment dat loon niet betaald wordt en een loonvordering niet de gewenste uitkomst biedt, kan personeel als werknemer het faillissement aanvragen. Hiermee neemt een werknemer een bewust risico. De kans op werkloosheid is groot, maar door het aanvragen van een faillissement voor de werkgever kan de financiële schade beperkt worden. Bij een faillissement van een bedrijf blijft de arbeidsovereenkomst van de werknemer, die tevens recht heeft op een uitkering, bestaan. Deze wordt door een curator meestal wel kort na het faillissement opgezegd, waardoor een werknemer recht heeft op doorbetaling van het salaris of een mogelijke ontslagvergoeding. In de eerste zes weken na een faillissement, keert het UWV het volledige salaris uit.

Advies bij faillissement aanvragen als schuldeiser

Voor het aanvragen van een faillissement voor het eigen bedrijf is het in de arm nemen van een advocaat niet verplicht. Het indienen van een faillissementsverzoek en een faillissement aanvragen als schuldeiser voor een schuldenaar bij de rechtbank moet wel door een advocaat worden gedaan. Fruytier Lawyers in Business heeft een ruime ervaring in het adviseren en procederen rondom faillissementen en incassodiensten. Wij geven betrokken en persoonlijk advies in uw situatie, ondersteunen bij het opstellen van de stukken en dienen de faillissementsaanvraag in. Onze specialisten in faillissementsrecht en ondernemingsrecht staan u graag bij tijdens de zitting. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.