flib 50 jaar

Insolventie en insolventierecht

Op het moment dat een bedrijf of organisatie niet langer aan financiële verplichtingen kan voldoen is sprake van insolventie. Vaak is deze situatie het voorportaal van een faillissement. Het rechtsgebied dat zich bezighoudt met insolventie wordt insolventierecht of faillissementsrecht genoemd. Een insolventieadvocaat is gespecialiseerd in faillissementsrecht, surseances van betaling en schuldsanering.

Betekenis insolventie

Het begrip insolventie is van toepassing op bedrijven en ondernemingen die in acute financiële problemen verkeren. In deze situatie kan een schuldeiser een faillissement aanvragen van een bedrijf. De term, afgeleid van het Latijnse werkwoord ‘solvere’ (betalen), wordt in Europa gebruikt voor het benoemen van alle mogelijke regelingen voor het financieel onvermogen van ondernemingen en particulieren.

De drie regelingen van insolventie

De Nederlandse wet kent drie regelingen voor insolventie: een faillissement, surseance van betaling en de wet schuldsanering voor natuurlijke personen. Een bedrijf met betalingsproblemen en openstaande schulden kan overwegen zelf faillissement of uitstel van betaling aan te vragen. Dit laatste wordt ook wel het aanvragen van een surseance genoemd. Surseance van betaling wordt verleend door de rechtbank, het bedrijf krijgt hiermee de ruimte om een faillissement te voorkomen en orde op zaken te stellen. Vaak gebeurt dit door het sluiten van een crediteurenakkoord met schuldeisers om het voortbestaan van de organisatie veilig te stellen.
Zijn de betalingsproblemen te groot of komt het bedrijf er niet uit, dan wordt een bedrijf failliet verklaard.

Neem een specialist insolventierecht in de arm

In geval van insolventie is sprake van een voortdurend tekort aan financiële middelen. Een advocaat insolventierecht begeleidt bedrijven in zwaar weer bij het maken van de beste keuzes in lastige tijden en het mogelijk voorkomen van een faillissement. Dit doet een specialist op basis van een duidelijke analyse van het bedrijf, waar mogelijk vroegtijdig advies, het herstructureren van een bedrijf of bemiddeling met schuldeisers. Ook staat een insolventierechtadvocaat bedrijven bij die een faillissement aan willen vragen voor een schuldenaar.

Schuldsanering en insolventieregister

Is op een bedrijf of persoon een faillissement, surseance van betaling of de wet schuldsanering voor natuurlijke personen van toepassing, dan staat dit geregistreerd in het Centraal Insolventie Register (CIR). Dit register bevat de gegevens van faillissementen, surseances en schuldsaneringen, die in de lokale registers bij de verschillende rechtbanken worden bijgehouden. Het register is openbaar en online te raadplegen.

Daadkrachtig advies in onzekere tijden

Een insolventietraject is een hectische, onrustige fase voor bedrijven. Liquiditeitsproblemen zorgen niet alleen voor spanning binnen het bedrijf, ook schuldeisers voeren de druk vaak op. Dit maakt het sluiten van een crediteurenakkoord of het herfinancieren of herstructureren van een onderneming er niet gemakkelijker op. Het zo snel mogelijk vinden van een oplossing heeft in deze situatie voor alle partijen prioriteit. De experts op het gebied van insolventierecht en faillissementsrecht van Fruytier Lawyers in Business zorgen voor rust en overzicht in onzekere tijden. Wilt u meer informatie over insolventie of bent u benieuwd naar onze betrokken aanpak? Neem dan contact op voor vrijblijvend, daadkrachtig advies.

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.