flib 50 jaar

Herfinanciering bedrijf bij schulden

Een bedrijf of onderneming in zwaar weer kan zichzelf de nodige financiële ruimte verschaffen met herfinanciering van schulden. Door het optimaliseren van de lopende financieringsstructuur ontstaat de mogelijkheid bestaande rentelast en aflossingsverplichtingen te verlagen. Vaak gebeurt dit door het afsluiten van een nieuwe lening of met vreemd vermogen, bijvoorbeeld van een investeerder of een bank. Het herfinancieren van bestaande leningen en schulden draagt bij aan het versterken van de flexibiliteit en financiële zekerheid van een bedrijf. Dit kan voorkomen dat een bedrijf een failliet verklaard wordt.

Betekenis van herfinanciering

Herfinancieren is het vervangen van bijvoorbeeld een lopende lening voor een nieuwe lening tegen betere voorwaarden. Vaak gaan bedrijven over tot herfinanciering of het oversluiten van een lening doordat de huidige situatie op de markt gunstiger is dan het moment waarop een lening is afgesloten. Ook een overname door een nieuwe eigenaar met nieuw kapitaal kan hier aanleiding voor zijn. In andere situaties kan het herfinancieren de weg vrij maken voor een doorstart. Het herfinancieren van schulden brengt de bedrijfsfinanciering in balans en biedt ruimte voor gezonde groei en het waarmaken van zakelijke ambities.

Wanneer is herfinanciering interessant?

Het herfinancieren van bedrijfsfinanciën is in diverse situaties interessant. Bedrijven met veel verschillende schuldeisers kunnen met herfinanciering een nieuwe financiering afsluiten en daarmee bestaande schulden in één keer aflossen. Ook voor bedrijven die in problemen komen door de stevige voorwaarden die verbonden zijn aan lopende (financiële) verplichtingen is herfinanciering interessant. Denk hierbij aan leningen met een korte looptijd en hoge rente. Voorwaarde is wel dat de condities van de nieuwe financiering, zoals het rentetarief en het bedrag van aflossing, gunstiger zijn en de financiële positie van een bedrijf verbetert.

Herfinanciering van schulden

Herfinanciering van schulden kan in vrijwel elke situatie. Een investeerder kan bijvoorbeeld de schuld van een bedrijf overnemen en het bedrag tegen voorwaarden met een nieuwe, betere lening voor rekening nemen. Herfinancieren biedt verschillende voordelen. Zo kan de looptijd van leningen verlengd of verkort worden, maar bovenal is het mogelijk te kiezen voor de lening met de meest gunstige voorwaarden voor een bedrijf. Let op: bij het voortijdig beëindigen van een kredietovereenkomst middels herfinanciering kan een financier een boete opleggen.

Bedrijf in zwaar weer: faillissement voorkomen

Over het algemeen kiezen bedrijven voor herfinanciering doordat zij genoodzaakt zijn de financiële lasten te verlagen om bijvoorbeeld een faillissement te voorkomen. Maar ook voor gezonde ondernemingen is het interessant vaste kosten goed tegen het licht te houden. Wellicht biedt herfinanciering van schulden direct voordelen door aantrekkelijke rentetarieven, het creëren van nieuw bedrijfskapitaal en het bieden van overzicht – dit is zéker het geval voor bedrijven met veel verschillende schuldeisers.

Wilt u meer informatie over het herfinancieren van bestaande leningen, investeren in uw onderneming, het herstructureren of reorganiseren van uw bedrijf? Onze specialisten in faillissementsrecht en financieringsrecht adviseren u graag over de mogelijkheden in uw situatie. Neem vrijblijvend contact op en ontdek hoe onze aanpak het verschil maakt.

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.