flib 50 jaar

Curator en faillissement

Een curator, altijd een advocaat met als specialisatie faillissementsrecht, wordt door de rechtbank aangewezen nadat een bedrijf of organisatie failliet wordt verklaard. Het is de taak van een curator om een faillissement goed te laten verlopen en de belangen van schuldenaren zo goed mogelijk te behartigen.

Wat doet een curator?

Tijdens een faillissementsprocedure is het aan de curator om prioriteiten te stellen. De eerste prioriteit voor een curator bij faillissement ligt bij (eventuele) werknemers. Het doel is meestal om personeel, dat vaak over een langere periode geen salaris heeft ontvangen, zo snel mogelijk te ontslaan. Het UWV neemt in dit geval de loonverplichtingen en opzegtermijn over voor een vastgestelde periode. Voor deze stap heeft een curator toestemming nodig van de rechter-commissaris.

Wat doet een curator? Een curator neemt na een faillissement de gehele bedrijfsvoering en alle bevoegdheden van de failliete organisatie over. De curator:

  • zegt lopende overeenkomsten op (waaronder huur- en arbeidsovereenkomsten)
  • beheert het vermogen, administratie, kasgelden en voorraden
  • brengt bezittingen en schulden in kaart
  • verkoopt boedel en bezittingen
  • ontvangt alle post, inclusief e-mailberichten
  • draagt zorg voor het uitbetalen van schuldeisers
  • onderzoekt (mogelijke) frauduleus handelen en wanbeleid
  • rapporteert aan de rechter-commissaris

Wanneer komt een curator langs?

In Nederland worden faillissementen doorgaans uitgesproken op dinsdag. Dezelfde dag wordt een curator aangesteld door de rechtbank. Vaak volgt direct een inventarisatie van de failliete boedel door de curator bij faillissement. Vervolgens wordt een plan van aanpak opgesteld. Hierin worden onder meer de rechten van de schuldeisers in kaart gebracht, zoals pandrecht, retentierecht en eigendomsvoorbehoud. Voor een vlot verloop is het noodzakelijk dat de schuldenaar de administratie (compleet en volledig) overhandigt. Daarna schrijft de curator de schuldeisers aan met het verzoek een vordering in te dienen of kennis te geven van bestaande rechten.

Wat mag een curator wel en niet?

De curator staat onder toezicht van een rechter-commissaris. De curator moet op vastgestelde momenten verslag uitbrengen aan de toezichthouder. Het eerste rapport moet binnen vier weken na aanstelling door een curator bij faillissement zijn uitgebracht. De curator heeft een grote beslissingsbevoegdheid, maar moet bij verstrekkende beslissingen toestemming krijgen van de rechter-commissaris. Naast het ontslag van personeel, moet een curator gemachtigd worden voor het opzeggen van de huur en de verkoop van activa. Een schuldeiser die het niet eens is met beslissingen die de curator maakt of heeft gemaakt kan bezwaar maken bij de rechter-commissaris.

Wat zijn de kosten van een curator?

Wat zijn de kosten van een curator? Het salaris van een curator wordt bepaald door de rechtbank. Gedurende een faillissementsprocedure wordt de curator betaald uit de bedragen die in de boedel aanwezig zijn of daar in komen. Denk hierbij aan de verkoop van voorraden en inboedel of andere bezittingen en het innen van openstaande vorderingen. Het salaris van de curator bij faillissement is een zogenaamde boedelschuld. In de rangorde van schuldeisers staat deze vergoeding bovenaan. Een curator wordt bij een faillissement dus altijd als eerste schuldeiser betaald.

Verkoop, doorstart en aansprakelijkheid

Het belangrijkste doel van de curator is het verzamelen van zoveel mogelijk gelden. Naast de verkoop van activa en het innen van openstaande facturen, onderzoekt een curator bij faillissement ook of een verkoop van het bedrijf mogelijk is. Tevens wordt bekeken of een doorstart gemaakt kan worden. Nadat een curator een goed beeld heeft gekregen van zowel het bedrijf als het hoe en waarom van de ontstane situatie start de laatste taak van de curator. Dit betreft het zogeheten rechtmatigheidsonderzoek en een onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid.

Curator en faillissement: persoonlijk advies

De advocaten van Fruytier Lawyers in Business hebben veelvuldig geacteerd als curator faillissement. Wilt u meer informatie over een faillissementsaanvraag, het verloop van een faillissementsprocedure of uw rechten als schuldeiser bij het aanvragen van faillissement van een schuldenaar? Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten in faillissementsrecht en insolventierecht. Wij geven u graag gericht, gedegen en bovenal persoonlijk advies.

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.