flib 50 jaar

Rangorde schuldeisers: wie heeft voorrang?

Om aanspraak te maken op een uitkering van vorderingen na een faillissement van een bedrijf of organisatie, moet een schuldeiser na het uitspreken van een faillissement een vordering indienen bij de curator. De curator plaatst de schuldeiser op een lijst van voorlopig erkende crediteuren en bepaalt de rangorde schuldeisers op basis van het soort vordering. Hoe hoger een schuldeiser in de rangorde staat, hoe groter de kans dat een vordering wordt voldaan.

Rangorde schuldeisers bij faillissement

De rangorde van schuldeisers bij faillissement bestaat uit vier categorieën: boedelschuldvorderingen, preferente vorderingen, concurrente vorderingen en niet-verifieerbare vorderingen. Deze rangorde is bij wet bepaald en met name van belang wanneer uit de failliete boedel niet alle schulden kunnen worden voldaan. Binnen de rangorde schuldeisers gaan preferente schuldeisers altijd boven concurrente en achtergestelde schuldeisers. Een uitzonderingspositie is weggelegd voor vorderingen van separatisten met een zakelijk zekerheidsrecht. Separatisten kunnen vorderingen rechtstreeks verhalen op het vermogen van de schuldenaar.

Boedelcrediteuren en boedelvorderingen

Boedelvorderingen zijn schulden die zijn ontstaan na de faillissementsprocedure en het uitspreken van het faillissement van een schuldenaar. Voorbeelden van boedelvorderingen zijn verbintenissen die de curator aangaat voor het beheer en de vereffening van de boedel. Denk hierbij onder meer aan het salaris van de curator en de huur die vanaf de datum van de faillietverklaring betaald moet worden. Schuldeisers met een boedelvordering staan bovenaan in de rangorde van schuldeisers. Deze schulden worden, mits er voldoende middelen in de failliete boedel aanwezig zijn, als eerste voldaan.

Wat zijn preferente schuldeisers?

Het UWV, Belastingdienst en werknemers met een loonvordering – daterend van vóór het uitgesproken faillissement – zijn preferente schuldeisers bij een faillissement en zijn de volgende partijen in de rangorde schuldeisers. Openstaande schulden aan deze partijen worden voldaan vóór vorderingen van andere schuldeisers, zoals concurrente schuldeisers en achtergestelde schuldeisers.

Wat zijn concurrente schuldeisers?

Concurrente schuldeisers zijn crediteuren zonder voorrang bij een faillissement. In veel gevallen zijn dit leveranciers die diensten of goederen hebben geleverd, voordat het faillissement van de schuldenaar werd uitgesproken. Deze ‘normale’ schuldeisers hebben geen zekerheden laten stellen, bijvoorbeeld in de vorm van pand- of hypotheekrecht, en komen door de positie in de rangorde schuldeisers pas later aan bod. In veel gevallen worden deze vorderingen gedeeltelijk of niet voldaan. Onderaan in de rangorde staan postconcurrente schuldeisers. Deze schuldeisers, zoals aandeelhouders, komen pas in aanmerking voor uitkering na alle andere schuldeisers.

Vorderingen van separatisten bij faillissement

Binnen de rangorde schuldeisers wordt een uitzondering gemaakt voor separatisten. Vorderingen van deze groep schuldeisers, zoals banken, worden in elke situatie voldaan en staan los van een faillissement. Denk hierbij aan schulden in de vorm van pandrecht, retentierecht en hypotheekrecht. Vorderingen van separatisten bij faillissement, bijvoorbeeld een vordering van een hypothecaire schuldeiser, blijven in elke situatie in stand en zijn direct opeisbaar – zonder tussenkomst van de curator.

Rangorde schuldeisers: hoe sterk staat u?

Wordt u geconfronteerd met het faillissement van een debiteur en wilt u weten hoe u de beste kans maakt op het verhalen van openstaande schulden? De specialisten in faillissementsrecht en insolventierecht van Fruytier Lawyers in Business geven u betrokken juridisch advies over uw positie in de rangorde schuldeisers. Onze firma treedt met regelmaat op als curator, waardoor wij u gedurende het gehele traject kunnen voorzien van juridische bijstand en bijdragen aan het versterken van uw positie als schuldeiser. Neem vrijblijvend contact op via de mail, telefoon of het contactformulier voor vrijblijvend advies.

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.