flib 50 jaar

Verschil curator en bewindvoerder

Een bedrijf dat in zware financiële problemen verkeert kan de rechtbank verzoeken bekend te maken welke advocaat bij een mogelijk faillissement wordt aangesteld als curator. In de rol van ‘stille’ bewindvoerder kan de beoogd curator vooruitlopend op het faillissement starten met het inventariseren van de noodlijdende organisatie. Het verschil tussen een curator en de stille bewindvoerder is dat een curator pas wordt aangesteld door de rechtbank bij het daadwerkelijke uitspreken van het faillissement.

De taken van een stille bewindvoerder

De voornaamste taak van een stille bewindvoerder is het beperken van schade die klanten, werknemers en schuldeisers, maar ook het bedrijf zelf lijden door het naderende faillissement van een bedrijf. Samen met de ondernemer worden onder meer mogelijkheden voor het maken van een doorstart doorgenomen, bijvoorbeeld door het opstellen van een pre-pack. Het verschil tussen een curator en stille bewindvoerder is dat een stille bewindvoerder geen formele taken of bevoegdheden kent. De aanstelling van de stille bewindvoerder is met name bedoeld om de eerste fase van de faillissementsprocedure zo snel mogelijk te laten verlopen vanaf het moment dat de bewindvoerder door de rechtbank officieel is aangewezen als curator.

‘Stille of beoogde’ rechter-commissaris

Een ander verschil tussen een curator en stille bewindvoerder is het feit dat een bewindvoerder – niet zijnde de beheerder van een onderneming – vanuit deze rol ook de rechter-commissaris in een vroegtijdig stadium kan informeren, bijvoorbeeld over de doorstartmogelijkheden voor het failliete bedrijf. Net als de stille bewindvoerder wordt ook de beoogde rechter-commissaris door de rechtbank aangesteld in de aanloop naar het mogelijke faillissement. Deze ‘stille of beoogde’ rechter-commissaris treedt na het uitspreken van het faillissement op als toezichthouder van de curator.

Verschil curator en bewindvoerder faillissement

Het voornaamste verschil tussen een curator en stille bewindvoerder bij faillissement is de toevoeging ‘stil’. De aanwijzing van een stille bewindvoerder wordt niet publiekelijk bekend gemaakt. Zodoende krijgen het bedrijf in zwaar weer en de stille bewindvoerder de ruimte om in alle rust de situatie in kaart te brengen, zonder dat schuldeisers hiervan op de hoogte zijn. Ter verduidelijking: de benoeming van een bewindvoerder na het aanvragen van surseance van betaling of de aanstelling van een curator nadat een bedrijf of organisatie door de rechtbank failliet verklaard is, is wél openbaar.

Curator of bewindvoerder?

Kampt uw bedrijf met oplopende schulden of betalingsproblemen en wilt u een faillissement voorkomen of voorbereiden? Of wilt u meer informatie rondom een faillissement aanvragen en het verschil tussen een curator en bewindvoerder en wat zij kunnen betekenen in uw situatie? De specialisten in faillissementsrecht van Fruytier Lawyers in Business, die met grote regelmaat als curatoren faillissementen begeleiden, geven u graag gericht en persoonlijk advies. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie over de rol die onze advocaten voor u kunnen bekleden.

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.