flib 50 jaar

Einde van een faillissement

Een faillissement kan op verschillende manieren eindigen. Bijvoorbeeld door het bereiken van een akkoord met schuldeisers of het succesvol aanvechten van een faillissementsaanvraag bij de rechtbank. In dit laatste geval wordt het vonnis vernietigd. Ook kan een curator het einde faillissement verzoeken wegens gebrek aan baten.

Einde faillissement: akkoord met schuldeisers

Een faillissement wordt beëindigd na het bereiken van een crediteurenakkoord met schuldeisers of op het moment dat alle schulden zijn afbetaald. De rechtbank dient een akkoord met schuldeisers wel eerst goed te keuren, voordat het einde faillissement wordt uitgesproken. Bij het uitblijven van een akkoord met schuldeisers spreekt de rechtbank insolventie uit. In dit geval verkoopt een curator alle bezittingen en aanwezige activa. De opbrengst wordt verdeeld onder schuldeisers. Afhankelijk van de rechtsvorm van een onderneming kan een curator een ondernemer of bestuurder ook persoonlijk aansprakelijk stellen en privé-eigendom opeisen om aan vorderingen te voldoen.

Uitdelingslijst faillissement

Bij einde faillissement door een akkoord met schuldeisers en het afronden van het onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid, stelt de curator een rangorde van schuldeisers en een uitdelingslijst op. Deze lijst biedt een overzicht van wie de schuldeisers zijn, wat zij ontvangen uit de failliete boedel en in welke volgorde de vorderingen worden voldaan. De uitdelingslijst faillissement ligt tien dagen na de neerlegging ter inzage bij de rechtbank. In deze periode kunnen schuldeisers desgewenst bezwaar maken tegen de uitdelingslijst. Gebeurt dit niet, dan eindigt het faillissement.

Opheffing faillissement wegens gebrek aan baten

Een curator kan de rechtbank verzoeken tot opheffing van het faillissement. De meest voorkomende beëindiging van een faillissement is opheffing faillissement wegens gebrek aan baten. Voor dit einde door middel van een faillissement wordt gekozen wanneer blijkt dat de schuldenaar over onvoldoende bezittingen en activa beschikt om de faillissementskosten te dekken – laat staan schuldeisers. Denk hierbij onder meer aan het salaris van de curator en boedelschulden. In deze situatie verzoekt de curator de rechter het faillissement op te heffen bij gebrek aan baten. De schulden van de failliet blijven openstaan. Schuldeisers kunnen in de toekomst pogen openstaande vorderingen opnieuw te innen. De verjaringstermijn begint te lopen, zodra het faillissement is opgeheven. Er geldt in dat geval een verkorte verjaringstermijn.

Liquidatie bedrijf: een bedrijf stoppen

Een bedrijf met schulden kan op elk gewenst moment besluiten bezigheden te staken. Wel zijn aan bedrijfsbeëindiging, ook wel liquideren van een bedrijf genoemd, verschillende regels en verplichtingen verbonden. Bij liquidatie van het bedrijf dient de onderneming klanten en leveranciers op de hoogte te brengen. Heeft een bedrijf personeel in dienst, moet een ontslagvergunning worden aangevraagd. Alle overeenkomsten moeten worden opgezegd en er moet een besluit genomen worden door de aandeelhouders om tot liquidatie over te gaan en een vereffenaar aan te stellen.
Vervolgens dient de liquidatie ingeschreven te worden bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De Belastingdienst dient te worden geïnformeerd. Nadat de slotuitdelingslijst is gedeponeerd en een termijn van zes weken is gepasseerd is de ontbinding van een bedrijf en einde van het faillissement een feit.

Bestuurder wordt vereffenaar

Heeft een bedrijf schulden? In deze situatie is geen sprake van een einde faillissement, maar liquidatie. De onderneming dient met de toevoeging ‘in liquidatie’ ingeschreven te zijn in het handelsregister. De bestuurder is dan niet langer een bestuurder, maar krijgt de titel van ‘vereffenaar’. In deze rol is het zijn taak openstaande vorderingen te betalen, door de verkoop van activa en bedrijfseigendommen. Op het moment dat er geen activa meer is houdt het bedrijf op te bestaan. Is er een tekort aan middelen om alle schulden te betalen? Dan is de vereffenaar verplicht alsnog faillissement aan te vragen.

Heeft het bedrijf slechts schulden en geen activa dan kan tot een zogenaamde turboliquidatie worden besloten. Dan kunnen de aandeelhouders overgaan tot het benoemen van een liquidator die direct de onderneming uitschrijft bij de Kamer van Koophandel.

Betrouwbaar advies in uitdagende tijden

Verkeert uw bedrijf in zwaar weer en onderzoekt u mogelijkheden voor het voorkomen van een faillissement? Of wilt u een faillissementsprocedure zo snel en goed mogelijk tot een einde faillissement brengen? Onze specialisten in faillissementsrecht nemen uw zakelijke situatie graag onder de loep. Met een scherpe, realistische blik brengen we in kaart welke oplossing voor uw bedrijf het meest kansrijk en rationeel is. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met onze advocaten. We adviseren en begeleiden u graag bij het maken van een doorstart, reorganisatie of herstructurering van uw bedrijf.

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.