Gepubliceerd op: 4 april 2016

“Zo. Nu eerst…” een artikel over auteursrecht op slagzinnen

Als u “Zo. Nu eerst” leest, is de kans groot dat u die zin aanvult met de naam van een biermerk. Een goede slagzin, ook wel slogan genoemd, is van grote commerciële waarde voor een onderneming. Maar zijn ze ook te beschermen? Ja, zo blijkt uit een recente uitspraak in een zaak die Bavaria aanspande.

De slogans van Red Bull, HAK en Interpolis kunt u waarschijnlijk meteen voor de geest halen. Dat is ook precies wat de producenten willen bereiken. Het verzinnen, vastleggen en beschermen van een goede slagzin is dan ook aan te raden. Indien een slagzin voldoet aan de wettelijke eisen dat het een origineel werk is en het resultaat is van creatieve keuzes, is de kans reëel dat het door de rechter wordt gezien als een beschermd werk.

“Zo. Nu eerst naar de Cloud”

Bavaria gebruikt al lange tijd de slogan “Zo, nu eerst een Bavaria.” Toen een aanbieder van internetdiensten, Your Hosting, in reclamespotjes de slogan “Zo. Nu eerst naar de Cloud”, gebruikte, schoot dat bij Bavaria in het verkeerde keelgat en daarop startte zij een kort geding. Bavaria beriep zich in deze procedure niet alleen op haar merkenrecht – de slogan is namelijk ook als merk geregistreerd – maar ook op het auteursrecht op haar slagzin en op onrechtmatig handelen door Your Hosting.

Auteursecht op een slagzin

Volgens de rechter is er ten aanzien van de slagzin van Bavaria voldoende aannemelijk dat sprake is van een werk in de zin van de auteurswet. De slagzin is kernachtig en pakkend met een zekere ‘kwinkslag’, waarvoor door de maker ervan vrije en eigen creatieve keuzes zijn gemaakt.

Dat de slagzin in gangbaar Nederlands is opgesteld betekent volgende de rechter niet dat er geen creativiteit aan te pas is gekomen. Aangezien Your Hosting ook geen voorbeelden had van soortgelijke slagzinnen van voor 1985, neemt de rechter de originaliteit aan van de slagzin.

Volgens de rechter is de slagzin van Bavaria auteursrechtelijke beschermd. Daarmee is overigens niet gezegd dat iedere slagzin altijd auteursrechtelijk beschermd, en ook is dit geval is daar discussie over, maar als de rechter bescherming toekent, dan komt de inbreuk vraag aan de orde.

Inbreuk?

Vervolgens vergelijkt de rechter de slagzin van Your Hosting “Zo. Nu eerst naar de Cloud” met de slagzin van Bavaria, om te bepalen of er sprake is van een inbreuk op dat auteursrecht van Bavaria. Daarbij wordt gekeken naar de totaalindrukken van de beide slagzinnen en die zijn volgens de rechter overeenstemmend en dus is sprake van inbreuk

Your Hosting had aangevoerd dat auteursrechtelijke bescherming niet zou kunnen worden toegekend als de vordering op basis van het merkenrecht zou worden afgewezen, maar die stelling vindt geen steun in het recht. Uitgangspunt is immers dat een rechthebbende op zowel een merkrecht als een auteursrecht deze beide naast elkaar kan handhaven. De rechthebbende moet dan wel belang hebben bij de aan elk van die rechten verbonden bescherming.

Vanwege de vastgestelde inbreuk op het auteursrecht is het echter voldoende voor de rechter om de vorderingen van Bavaria toe te wijzen zonder dat daarvoor nog hoeft te worden gekeken naar de inbreuk op het merk of naar het onrechtmatig handelen.

Your Hosting moet stoppen met slogan

De rechter veroordeelt Your Hosting om binnen twee dagen na betekening ieder gebruik van de inbreuk makende slogan te staken. Verder moet zij binnen drie weken opgave doen van alle uitingen in media, internet en anderszins en wordt zij veroordeeld in de kosten, die voor dit kort geding bijna € 30.000,- bedragen.

Vastleggen van slagzin

Voor ondernemers is het van belang dat zij een eigen originele slagzin gebruiken en dat zij zich niet laten verleiden tot het aanhaken bij succesvolle uitingen van concurrenten. Als zij een slagzin hebben bedacht, kan die worden vastgelegd in het slagzinnenregister. Ook kan worden overwogen om een merk te laten registreren. Voor het verkrijgen van auteursrechtelijke bescherming is overigens geen registratie nodig maar het beperkt wel de mogelijkheden om op te treden tegen derden.

Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.