De corona maatregelen gids, alle overheidsmaatregelen op een plek bijeen gebracht
Lees meer
Gepubliceerd op: 12 oktober 2017

Wijziging prospectusplicht stimulans voor MKB

Het maximumbedrag van de prospectusplicht bij de uitgifte van aandelen is wettelijk verhoogd van 2,5 naar 5 miljoen euro. Daarmee krijgen MKB-ondernemers het makkelijker om externe financiering te zoeken. Het beleggen in effecten, zoals aandelen en obligaties, brengt risico’s met zich. Het is belangrijk dat een belegger op de hoogte is van die risico’s. In Nederland mag je daarom alleen effecten uitgeven waarvan de risico’s zijn beschreven in een door de Autoriteit Financiële Marken (AFM) goedgekeurde prospectus. Om de financiering van het MKB door de uitgifte van aandelen en obligaties te stimuleren, zijn de regels voor de prospectusplicht per 1 oktober 2017 gewijzigd.

Wijziging vrijstellingsregeling prospectusplicht

Het opstellen van een prospectus is duur, zeker voor ondernemers die vaak lage financieringsbedragen zoeken. De hoge kostprijs van zo’n prospectus weerhoudt de ondernemer ervan om via het aanbieden van aandelen of obligaties funding voor zijn onderneming te verzamelen. Om de ondernemers tegemoet te komen, heeft de wetgever de vrijstellingsregeling van de prospectusplicht gewijzigd. In de wet is bepaald dat geen prospectus is verplicht wanneer de totale tegenwaarde van de effecten die worden aangeboden in een periode van 12 maanden minder is dan een bepaald maximumbedrag. Dit maximum was voorheen € 2,5 miljoen, maar is nu verdubbeld naar € 5 miljoen.

Nieuwe voorwaarden vrijstelling

En er zijn nog meer wijzigingen. Ondernemingen moeten per 1 oktober 2017 aan nieuwe voorwaarden voldoen als zij gebruik willen maken van deze vrijstelling. Zo moeten aanbiedingen die onder deze vrijstelling worden gedaan voortaan vooraf worden gemeld bij de AFM. Ook zijn aanbieders verplicht gegevens te verstrekken aan beleggers met gebruik van een informatiedocument dat te vinden is op de website van de AFM. Dit helpt beleggers om de kosten, risico’s en het rendement van de belegging beter te begrijpen. De al geldende verplichting om bij een vrijgestelde aanbieding een voorgeschreven waarschuwingszin op te nemen in publicatiematerialen blijft gehandhaafd.

Het informatiedocument moet gelijktijdig met de melding aan de AFM worden verstrekt. Daarnaast zijn ondernemingen verplicht om ook aanbiedingsdocumenten en reclamemateriaal aan de AFM te verstrekken.

In welke gevallen gelden de nieuwe voorwaarden?

Alle aanbiedingen van effecten die op of na 1 oktober 2017 zijn gestart waarbij gebruik wordt gemaakt van de € 5 miljoen-vrijstelling, moeten voorafgaand van de aanbieding zijn gemeld bij de AFM, en het informatiedocument moet aan de beleggers zijn verstrekt.

Voor alle aanbiedingen onder de €2,5 miljoen-vrijstelling die vóór 1 oktober 2017 zijn gestart gelden de nieuwe voorwaarden dus niet. Dit betekent dat de aanbiedingen die vóór 1 oktober 2017 zijn gestart niet alsnog bij de AFM hoeven te worden gemeld en dat ook het informatiedocument niet alsnog hoeft te worden verstrekt.

Aanbiedingen die vóór 1 oktober 2017 onder de €2,5 miljoen-vrijstelling zijn gestart en op of na 1 oktober 2017 worden verhoogd om van de verhoogde vrijstellingsgrens gebruik te maken, gelden als nieuwe aanbieding. In dat geval moet aan de nieuwe voorwaarden worden voldaan. Voorafgaand aan de verhoging van de aanbieding moet de aanbieding bij de AFM zijn gemeld en moet het informatiedocument zijn verstrekt.

Koen Wanders
Koen Wanders

Artikelen door Koen Wanders

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.