De corona maatregelen gids, alle overheidsmaatregelen op een plek bijeen gebracht
Lees meer
Gepubliceerd op: 23 maart 2014

Verruiming inkeerregeling tot 1 juli 2014

Als fiscaal inwoner van Nederland bent u belastbaar voor uw wereldwijde inkomsten en bezittingen. De Belastingdienst heeft de mogelijkheid om met terugwerkende kracht (navorderings)aanslagen inkomstenbelasting op te leggen over de laatste twaalf belastingjaren voor zover het buitenlandse inkomsten en vermogen betreft. Voor de erfbelasting geldt zelfs een onbeperkte navorderingstermijn. Voor zover de Belastingdienst – zonder uw melding – achterhaalt dat u buitenlandse inkomsten en/of vermogen heeft verzwegen kunnen zij, naast het navorderen van de verschuldigde belasting een boete opleggen. In de toekomst kan deze boete maximaal 300% van de verschuldigde belasting bedragen. Er wordt tevens rente berekend op de verschuldigde belasting. Een extra punt van aandacht hierbij is dat alle landen binnen de Europese Unie automatisch informatie met elkaar delen gerelateerd aan gehouden bankrekeningen binnen de Europese Unie.

Ook in het geval dat u deze aanvankelijk verzwegen inkomsten en vermogensbestanddelen op eigen initiatief meldt bij de Belastingdienst (dit is de inkeerregeling), kan er een – weliswaar verlaagde – boete worden opgelegd voor zover er ten tijde van de melding meer dan twee jaar zijn verstreken na het belastingjaar waarin inkomsten en/of vermogen verzwegen zijn. Echter tot 1 juli 2014 biedt de Belastingdienst een tijdelijke verruiming van de inkeerregeling waardoor er geheel zonder boete alsnog afgerekend kan worden over het verzwegen inkomsten en/of vermogen. Er kan alleen succesvol gebruik gemaakt worden van de inkeerregeling als er voorafgaande aan deze melding nog kenbare wetenschap bestond bij de Belastingdienst van uw verzwegen inkomsten en/of vermogen. Het is belangrijk om de procedure van de inkeerregeling procedure aan te gaan zonder enig voorbehoud. Als er slechts ten dele wordt ingekeerd zal de Belastingdienst kunnen stellen dat er niet correct is ingekeerd, hetgeen tot gevolg kan hebben dat er over de verschuldigde belasting inzake de door u gemelde inkomsten en/of vermogen alsnog een boete wordt opgelegd.

Een ander element bij inkeren betreft dat als u gaat inkeren over gezamenlijke inkomsten en/of vermogen, welk aldus tevens is toe te rekenen aan andere personen, er rekening mee moet worden gehouden dat deze andere personen ook dienen in te keren om een boete te voorkomen. De Belastingdienst zal deze personen namelijk zonder veel inspanning een navorderingsaanslag kunnen opleggen. U dient immers alle relevante informatie te verstrekken. Dit laatste geldt bijvoorbeeld ook voor de herkomst van verzwegen banktegoeden. Deze en andere aandachtspunten leiden ertoe dat u zich het beste kan laten vertegenwoordigen bij het zo gunstig mogelijk aangaan van een inkeerprocedure.

Wij zijn ervaren met het afwikkelen van de inkeerregeling en staan u graag bij. Nu is het moment! Voor meer informatie neem contact op via tax@flib.nl

Marcel Fruytier
Marcel Fruytier

Artikelen door Marcel Fruytier

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.