De corona maatregelen gids, alle overheidsmaatregelen op een plek bijeen gebracht
Lees meer
Gepubliceerd op: 4 september 2013

Second opinion mogelijk in hoger beroep

Het is nu mogelijk sneller en goedkoper in hoger beroep te gaan. Partijen kunnen in een eenvoudige civiele zaak over uitspraken van de rechtbanken Den Haag en Rotterdam een second opinion aanvragen.

Het gerechtshof beoordeelt de zaak dan binnen zes weken opnieuw, zonder dat extra bewijs of andere nieuwe stukken worden ingebracht. Zeker voor bedrijven kan dit veel kosten besparen.

Snel oordeel

Bij de second opinion mogen geen nieuwe feiten of bewijsstukken worden ingebracht. Het Gerechtshof doet binnen zes weken uitspraak. Zo’n snel tweede oordeel bespaart kosten voor bedrijven, burgers en andere procespartijen. De maatschappij vraagt om snellere procedures. Zeker voor zakelijke partijen kan dit veel opleveren.

Minder kosten

De second opinion bespaart op diverse wijzen kosten. Omdat er voor het hoger beroep geen nieuwe stukken worden opgemaakt, zijn de kosten voor de advocaat lager dan in een normaler hoger beroep procedure. Doordat de nieuwe uitspraak binnen zes weken volgt en niet na, vaak op zijn vroegst een half jaar, wordt er veel tijd en geld bespaard. Alle betrokken partijen moeten akkoord gaan met het versnelde hoger beroep. Het gerechtshof heeft de laatste stem in het toestaan van een second opinion. Zij bekijkt of de zaak geschikt is voor een second opinion.

Simpele zaak

Niet elke rechtszaak komt voor een second opinion in aanmerking. Omdat partijen geen nieuwe stukken mogen aanleveren, kan het alleen bij relatief eenvoudige zaken. Er moet geen complex nieuw bewijs spelen in het hoger beroep en evenmin moeten er nieuwe deskundigen bij betrokken zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om een simpele zaak die draait om een niet-betaalde telefoonrekening. Ook als alleen de verjaring van een vordering in hoger beroep wordt aangevochten, is de second opinion een optie.

Pas goed op met een second opinion

Voor het grootste gedeelte van de hoger beroep zaken zal een second opinion niet de juiste weg zijn. Zo komt het vaak voor dat de rechtbank een bepaalde omstandigheid een grote rol laat spelen in de beslissing, terwijl tevens blijkt dat zij die verkeerd heeft begrepen. Soms omdat beide partijen die omstandigheid onderbelicht hebben gelaten of omdat een partij niet in staat was de juistheid van zijn of haar standpunt daarover nader aan te tonen. In een normaal hoger beroep heeft een partij dan de mogelijkheid dat alsnog te doen en kunnen daarnaast ook nog feiten, ingenomen stellingen en aangevoerde weren worden gewijzigd.
De praktijk leert dat in de meeste hoger beroepzaken het noodzakelijk is de stellingen in hoger beroep aan te vullen of te wijzigen.

Pilot voor een jaar

Over een jaar evalueert het hof samen met de Haagse en Rotterdamse balie de pilot en als dan blijkt dat het goed bevalt, gaan ze door.

Mignon Meermans
Mignon Meermans

Artikelen door Mignon Meermans

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.