De corona maatregelen gids, alle overheidsmaatregelen op een plek bijeen gebracht
Lees meer
Gepubliceerd op: 8 december 2011

Meer bescherming voor beleggers vanaf 1 januari 2012

In de afgelopen jaren zijn tal van frauduleuze beleggingsfondsen aan het licht gekomen, zoals Golden Sun Resorts, Palm Invest of Easy Life. Veel particuliere beleggers zijn hier de dupe van geworden. De beleggingsfondsen vielen niet onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (“AFM”) omdat ze van beleggers een inleg vroegen van ten minste € 50.000.

Op 1 januari 2012 zal het wetsvoorstel ter implementatie van de herziene Prospectusrichtlijn (Richtlijn 2010/73/EU) in werking treden. Het wetsvoorstel leidt ertoe dat meer aanbieders van effecten onder het toezicht van de AFM vallen. Daarnaast zullen de aanbieders van effecten die niet onder het toezicht vallen, verplicht zijn om een “vrijstellingsmelding” op te nemen. Deze vrijstellingsmelding houdt in dat de aanbieder in reclame-uitingen en aanbiedingsdocumenten moet opnemen dat hij geen vergunningplicht of propectusplicht heeft én dat de aanbieding niet onder toezicht van de AFM staat.

Prospectus of vergunningplicht 
Wie effecten aan het publiek aanbiedt moet voldoen aan een prospectus en/of vergunningplicht.
* De prospectusplicht geldt voor ondernemingen die effecten willen aanbieden aan het publiek. Dit betekent dat voor een onderneming effecten aan het publiek aanbiedt, zij verplicht is om een prospectus te laten goedkeuren door de AFM. De AFM controleert of een prospectus volledig, consistent en begrijpelijk is. Nadat de prospectus is goedgekeurd mag de onderneming de effecten aan het publiek aanbieden.
* De vergunningplicht geldt voor marktpartijen die aan consumenten financiële producten en/of diensten aanbieden, adviseren en/of hierbij bemiddelen. De AFM controleert bij het afgeven van de vergunning of aan de eisen van deskundigheid, betrouwbaarheid en integere bedrijfsvoering is voldaan.

Vrijstellingsgrens van € 50.000 naar € 100.000
Een aanbieder kan onder bepaalde voorwaarden zijn vrijgesteld van de prospectusplicht bij de aanbieding van effecten of van de vergunningplicht bij de aanbieding van beleggingsobjecten of deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen. Een belangrijke vrijstelling geldt voor aanbiedingen van € 50.000 per effect, beleggingsobject of deelnemingsrecht (de zogenoemde ‘vrijstellingsgrens’). Vanaf 1 januari 2012 gaat de vrijstellingsgrens van € 50.000 naar € 100.000. Bij een investering van een belegger van € 100.000 zal dus per 1 januari 2012 geen AFM toezicht zijn. Vanaf dit bedrag wordt de belegger namelijk geacht ‘professioneel’ te zijn.

Vrijstellingsmelding
Vanaf 1 januari 2012 zal het voor een belegger duidelijker worden of een aanbieding wel of niet onder het toezicht van de AFM staat. De aanbieder die niet onder het toezicht van de AFM staat is verplicht om een waarschuwing te plaatsen in reclame-uitingen en aanbiedingsdocumenten. Beleggers kunnen in dat geval de volgende meldingen tegenkomen:

Bent u ook een belegger en/of aanbieder van effecten en wilt u meer informatie over de gewijzigde regelgeving dan beantwoorden wij graag uw vragen.

Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.