De corona maatregelen gids, alle overheidsmaatregelen op een plek bijeen gebracht
Lees meer
Gepubliceerd op: 17 juni 2012

Let op bij een verhoging van de renteopslag

Bij het aangaan van een hypothecaire lening heeft men veelal de keuze tussen een vaste rente, een variabele rente of een combinatie daarvan. Hierbij geldt in het algemeen dat hoe langer iemand de rente wil vastzetten, hoe hoger de rente. Het risico van rentestijging zal bij een vaste rente namelijk geringer zijn.

Indien iemand kiest voor een variabele rente dan kan, afhankelijk van of de bank deze varianten aanbiedt, gekozen worden voor een EURIBOR lening of een lening met een variabele rente.
Bij een hypothecaire lening met een variabele rente is de rente gekoppeld aan een mandje van verschillende rentes en een renteopslag. De variabele rente bestaat veelal uit twee onderdelen: het basistarief en een opslag op dat basistarief. De variabele rente zal automatisch per maand, per kwartaal of per zes maanden door de bank worden aangepast. De opbouw en de hoogte van de daarin verwerkte opslag is voor de klant doorgaans niet inzichtelijk.
Inmiddels heeft de malaise op de financiële markten ertoe geleid dat een groot aantal banken de renteopslag bij hypothecaire leningen met een variabele rente heeft verhoogd. Door de hogere opslag zijn de maandlasten van huizenbezitters toegenomen. Veelal hebben banken het recht om de renteopslag te wijzigen maar dit geldt niet in alle situaties.
Controleer uw leningsovereenkomst!
Dat banken niet te allen tijde tot verhoging van de renteopslag bij een hypotheek met een variabele maandrente mogen overgaan blijkt ook uit de rechtspraak. Op 29 mei 2012 heeft het Gerechtshof ´s -Hertogenbosch in drie zaken uitspraak gedaan over de verhoging van de `vaste opslag` bij een hypotheek met een op EURIBOR gebaseerde rente. Alle drie zaken hadden betrekking op de hypotheken welke waren afgesloten bij Obvion, een dochter van de Rabobank. In hoger beroep hadden de eisers geklaagd over de verhoging van de ‘vaste opslag’ (van 0,65% naar 1,35%).
In deze zaken stond de vraag centraal welke uitleg partijen mochten geven aan het begrip ´vaste opslag´ dat door Obvion in haar offertes werd gehanteerd. Aan de hand van het Haviltex-criterium heeft het Gerechtshof geoordeeld dat Obvion niet bevoegd was om de overeengekomen ‘vaste opslag’ tussentijds te wijzigen. Uit deze uitspraak volgt dan ook dat het raadzaam is om bij een verhoging van de renteopslag eerst uw leningsovereenkomst te controleren.
AFM wijst banken erop terughoudend te zijn met verhoging renteopslag
De Autoriteit Financiële Markten (´AFM´) heeft de banken onlangs op de vingers getikt door hen er op te wijzen dat zij terughoudend moeten zijn met het verhogen van de renteopslag. De AFM heeft hierbij benadrukt dat ondanks dat er geen wettelijke verplichtingen zijn die de hoogte van de renteopslag reguleren, banken nietemin gehouden zijn om volgens de wet“duidelijke informatie te geven over hun financiële producten en diensten, zeker als het gaat om maatregelen die de maandlasten sterk beinvloeden`. Kortom, op basis van de zorgplicht, in bijzonder de informatieplicht, zijn banken gehouden om terughoudend te zijn met het verhogen van de renteopslag.
Nieuwe wettelijke regels over transparantie van rentes
Per 1 januari 2013 zullen er nieuwe wettelijke regels komen over de transparantie van rentes. Deze regels zijn opgenomen in het Wijzigingsbesluit financiële markten 2013. Deze regels zullen onder meer tot gevolg hebben dat banken voorafgaand aan het sluiten van een hypotheek alsook bij een rentewijziging duidelijkheid moeten geven over de wijze waarop de renteopslag is opgebouwd.
Heeft u ook te maken met een verhoging van renteopslag en wilt u hierover graag advies, neem dan contact op met Fruytier Lawyers in Business.
Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.