De corona maatregelen gids, alle overheidsmaatregelen op een plek bijeen gebracht
Lees meer
Gepubliceerd op: 27 januari 2015

Illegale e-books doorverkopen mag niet

De online boekensite Tom Kabinet mag geen illegaal gedownloade e-books aanbieden. De handel daarin is onrechtmatig ten opzichte van de uitgevers, zo bleek in een hoger beroep. Eerder had de kort gedingrechter geoordeeld dat dat Tom Kabinet voorlopig mocht doorgaan, maar nu is dat voor illegale e-books niet meer zo.

Handel in e-books aan banden

De uitgevers hebben niet alleen bezwaar tegen de handel in legale e-books, maar vooral ook tegen illegaal verhandelde exemplaren. Tom Kabinet voert aan dat zij er zoveel mogelijk aan doet om de handel in illegale exemplaren te voorkomen en dat zij (technische) maatregelen neemt om dat tegen te gaan, maar dat vindt het Hof niet voldoende. Tom Kabinet is niet een neutrale partij zoals bijvoorbeeld Marktplaats, maar verdient aan legale en illegale e-books. Daarmee faciliteert zij inbreuken en dat is onrechtmatig.

Onderzekerheid blijft

De verhandeling van legale software is onder bepaalde voorwaarden toegestaan maar of voor e-books en software dezelfde regels gelden, is nog niet uitgemaakt. Het Hof onderschrijft deze bestaande onzekerheid over de vraag of doorverkoop van legaal gekochte e-books is toegestaan. Daarover zal een bodemrechter zich moeten uitlaten dus een verbod volledig verbod op de verhandeling van e-books wordt niet toegewezen en daarmee gunt het Hof de online dienst het voordeel van de twijfel, maar niet meer dan dat.

Verbod en dwangsom

Het Hof vernietigt het eerdere kortgedingvonnis en verbiedt Tom Kabinet om onrechtmatig te handelen ten opzichte van de uitgevers en de auteurs door het aanbieden van een online dienst waarop illegaal gedownloade e-books kunnen worden verkocht. Het verbod gaat samen met een dwangsom en daarmee krijgen de uitgevers grotendeels hun zin.

Tom Kabinet heeft naar aanleiding van het arrest besloten alle niet gecontroleerde e-books te zullen verwijderen. Het gaat daarbij om 12.000 titels van voor 2013, die niet controleerbaar zijn. Daarmee hoopt Tom Kabinet in de lucht te kunnen blijven en een veroordeling tot betaling van dwangsommen te voorkomen

Nut van hoger beroep

Het arrest toont aan dat de handel in e-books en andere digitale bestanden niet zonder risico’s is. Hierover zullen meer uitspraken volgen. Ook is duidelijk dat het loont om bij een verloren procedure goed te kijken naar de mogelijkheden van een hoger beroep, waarin alles nogmaals de revue passeert en waarbij nieuwe feiten een belangrijke rol kunnen spelen. In het hoger beroep hebben de uitgevers namelijk aan de hand van veel voorbeelden aangetoond dat er sprake was van een levendige handel in niet gecontroleerde en illegale e-books.

Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.