Gepubliceerd op: 16 september 2016

Hyperlink met winstoogmerk is risico op inbreuk

Hyperlinken, het plaatsten van een link naar content op een andere website, gebeurt alom. Het is een eenvoudige en goedkope manier om externe bronnen vanuit de eigen website te kunnen benaderen.

Is de inhoud wel legaal?

Een ‘partij met winstoogmerk’ (lees: ‘een ondernemer’), die een hyperlink plaatst, wordt geacht te hebben geverifieerd dat het werk waarnaar wordt gelinkt rechtmatig is gepubliceerd. Wanneer dat (achteraf) niet het geval blijkt te zijn, kan de plaatser van de link auteursrechtinbreuk worden verweten. Dat is kort gezegd de uitkomst van het arrest dat het Hof van Justitie arrest onlangs heeft gewezen in het geschil tussen Sanoma (Playboy) en GeenStijl (zie de volledige uitspraak hier).

Het Hof komt -samengevat- tot het oordeel dat GeenStijl weldegelijk auteursrecht inbreuk maakte door te hyperlinken naar een verborgen bestand met Playboy foto’s omdat GeenStijl daarbij een commercieel belang nastreeft. Alleen de rechthebbende kan een werk namelijk legaal openbaren.

Hoe zat het ook al weer…

In 2011 plaatste GeenStijl een link naar een ‘verborgen’ bestand waarin de naaktfoto’s van Britt Dekker waren opgeslagen, die in de Playboy zouden verschijnen. Door wie het bestand is geplaatst en hoe GeenStijl daarachter is gekomen, is voor zover bekend nooit duidelijk geworden. Sanoma verweet GeenStijl in ieder geval inbreuk te maken op haar auteursrechten en onrechtmatig te handelen door de link naar het bestand op de website te zetten.

Wel of geen inbreuk?

Na een eerste procesgang bij de rechtbank, die oordeelde dat sprake was van inbreuk, oordeelde het Gerechtshof in Amsterdam dat het plaatsen van de link op zich geen openbaarmaking oplevert (geen mededeling aan een nieuw publiek) en dat er dus ook geen inbreuk had plaatsgevonden, maar dat het handelen van GeenStijl in deze omstandigheden wel onrechtmatig was. Daarmee was de kous niet af want het geschil werd voorgelegd aan de Hoge Raad.

De Hoge Raad wil duidelijkheid

De Hoge Raad legde deze kwestie voor aan het Europese Hof van Justitie. De Hoge Raad wilde weten of en zo ja, onder welke voorwaarden het plaatsen van een hyperlink op een website moet worden beschouwd als een mededeling aan het publiek, hetgeen namelijk alleen legaal door de rechthebbende kan worden gedaan.

Is plaatsen hyperlink een mededeling aan het publiek?

Aangezien alleen de rechthebbende gerechtigd is om werken te openbaren, is dus van belang om te weten onder welke omstandigheden het plaatsen van een hyperlink naar een beschermd werk is aan te merken als een onrechtmatige mededeling aan het publiek. Als een link verwijst naar werken die legaal vrij toegankelijk zijn geplaatst en dus in principe voor iedereen vindbaar zijn, speelt dit probleem niet.

Criteria inbreuk bij hyperlink

Het Hof van Justitie stelt vast dat sprake is van inbreuk als a) de partij die de link plaatst weet of had kunnen weten dat de inhoud illegaal was, b) deze partij linkgebruikers in staat stelt om beperkingsmaatregelen te omzeilen (denk aan voor abonnees afgeschermde informatie) en/of c) het plaatsen gebeurt met een winstoogmerk terwijl de plaatser van de link zich bewust is van (het risico op) illegale publicaties.

‘Nieuw criterium’

Uit dit arrest volgt dat het criterium van wel of geen winstoogmerk bij het plaatsen van de link opeens een grotere rol speelt dan voorheen. Dat er onderscheid is te maken tussen een privépersoon en een onderneming, is niet verwonderlijk. Het maken van winst ten koste van de rechten van een ander is daarbij van belang. Soms is het onderscheid tussen privé en zakelijk echter moeilijk te maken.

Onmogelijk

Los van het feit dat niet altijd duidelijk is wanneer sprake is van ‘een winstoogmerk’, ziet de zakelijke plaatser van een link zich nu geconfronteerd met het probleem dat hij in feite alle content op de website van een derde zou moeten controleren op de legale inhoud daarvan om te voorkomen dat hem later inbreuk kan worden verweten. Dat is een onmogelijke opgave.

Het wachten is op nieuwe zaken, waarin dit criterium inzet wordt van geschillen. Voorlopig is weer enige voorzichtigheid geboden bij het hyperlinken. We houden u uiteraard op de hoogte van de vervolgprocedures. Mocht u nog vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt u contact met ons opnemen.

Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.