De corona maatregelen gids, alle overheidsmaatregelen op een plek bijeen gebracht
Lees meer
Gepubliceerd op: 5 december 2012

Flex BV Jaarrekening DGA

Dat de Flex BV een feit is, is geen nieuws meer. In eerdere berichten hebben we u reeds op de hoogte gebracht van een aantal wijzigingen het vennootschapsrecht. Nog niet besproken is echter de positie van de directeur-grootaandeelhouder, ook wel bekend onder de aanduiding “dga”. Deze functie verschilt van een ‘normale’ bestuurder of ‘normale’ aandeelhouder. De directeur-grootaandeelhouder is (zoals de naam suggereert) niet alleen de bestuurder van de vennootschap maar tegelijkertijd een grootaandeelhouder.  Er is dus sprake van een opstapeling van functies. Dit kan soms tot lastige situaties leiden. Zo’n situatie deed zich bijvoorbeeld voor bij het vaststellen van de jaarrekening van een BV onder het oude vennootschapsrecht. Voor het vaststellen moesten namelijk de regels van de ‘normale’ BV worden gevolgd. Dat hield het volgende in:

  • Het bestuur van de BV maakte de jaarrekening op waarna deze werd ondertekend door hen en (indien van toepassing) de Raad van Commissarissen.
  • De algemene vergadering van aandeelhouders moest de jaarrekening vaststellen.
  • Daarna werd bij apart genomen besluit (mogelijkerwijs) decharge verleend aan de bestuurders.

 

Nu werkte deze procedure in de regel prima voor een normale BV. Als je echter directeur-grootaandeelhouder bent was dit een moeizame constructie. Je (bestuurder) ging immers met jezelf (grootaandeelhouder) om tafel zitten om de jaarrekening op te maken, te ondertekenen en vast te stellen. Nadien verleende je jezelf dan decharge. Het zal niet verbazen dat deze constructie als suboptimaal ervaren werd.
Bij het invoeren van de Flex BV heeft de wetgever hier rekening mee gehouden. De nieuwe wijze van het vaststellen van de jaarrekening vindt nu als volgt plaats. Indien alle aandeelhouders tevens bestuurders zijn van de BV (directeur-grootaandeelhouder), zal ondertekening van de opgemaakte jaarrekening door alle bestuurders (en indien van toepassing Raad van Commissarissen) tevens vaststelling van de jaarrekening inhouden. De voorwaarde is dan wel dat alle vergadergerechtigden kennis hebben kunnen nemen van de opgemaakte jaarrekening en instemmen van deze wijze van vaststelling. Eveneens zal de vaststelling van de jaarrekening verlening van decharge betekenen aan de bestuurders (en eventueel commissarissen) van de BV.
Dat de nieuwe wijze van vaststelling eenvoudiger is dan onder het oude recht is duidelijk. Als er onverhoopt alsnog problemen rijzen met betrekking tot de Flex BV en/of de directeur-grootaandeelhouder staan wij van Fruytier Lawyers in Business u graag bij met advies.

___________________

1 Decharge houdt in dat de vennootschap, waartegenover het bestuur in beginsel aansprakelijk is bij schade ten gevolge van tekortkoming van hun taakvervulling, afziet van het recht om deze schade te verhalen. De vennootschap zegt daarmee in wezen: bestuur: “goed gedaan”.
Marcel Fruytier
Marcel Fruytier

Artikelen door Marcel Fruytier

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.