flib 50 jaar

Borgstelling

Waar moet u op letten bij een Borgstelling of Garantstelling?

Bij het aanvragen van financiering kan de kredietverstrekker naast rente en aflossing ook andere contractuele zaken verlangen. Er kan bijvoorbeeld worden gevraag om een borgstelling of een garantstelling. De kredietverstrekker wil extra zekerheden voordat zij een krediet verstrekt.

Waar moet u aan denken wanneer u een zakelijke financiering overweegt met privé borgstelling/garantstelling?
Aan een borgstelling kunnen ingrijpende voordelen of nadelen kleven. Het is daarom van belang om vóór het afsluiten van de overeenkomst goed in kaart te brengen welke verplichtingen u heeft wanneer u het contract aangaat.

Nog belangrijker is het om van tevoren te inventariseren waartoe u bereid bent inzake borgstellingen. Of wat er voor u mogelijk is aan garantstellingen.

Wat kunt u bijvoorbeeld inbrengen als borg; uw privévermogen, aandelen in de betreffende onderneming, uw huis?
En, wat betekent dit voor uw partner, uw onderneming, uw andere ondernemingen of uw zeggenschap?

Financieren met borgstelling

Bij de borgstelling is er sprake van drie partijen.

  • De partij die een lening verstrekt: De schuldeiser of kredietverstrekker
  • De partij die de lening ontvangt: De schuldenaar of kredietaanvrager
  • De partij die borg staat voor de lening

De kredietverstrekker eist extra zekerheid in de vorm van een borgstelling, die borgstelling kan in vorm sterk variëren. Door voor het aangaan van de borgstellingsovereenkomst zaken goed te regelen, kan veel ellende worden voorkomen. Ook neemt de kans op een succesvolle aanvraag hierdoor sterk toe.

Borgstelling met privévermogen

Omdat een BV een eigen rechtspersoonlijkheid heeft voor de wet, bent u wettelijk gezien niet dezelfde partij als uw BV. Om deze reden kan het mogelijk zijn om met uw privévermogen borg te staan voor uw BV.

Dit kan een eis van een bank zijn, zodat zij een extra garantie op terugbetaling heeft. Wanneer de BV niet aan haar verplichtingen kan voldoen, kunt u immers ook privé op de schuld worden aangesproken. Dit kan betekenen dat ook uw woonhuis of zelfs de spaarrekening van uw partner garant staan voor uw zakelijke lening. Vanwege deze redenen kan het verstandig zijn om van tevoren de bezittingen van u en uw partner juridisch anders vast te leggen. Maar er is meer dat geregeld moet worden.

Bijkomende complexe voorwaarden

Er zijn op dit gebied complexe wettelijke regels die extra voorwaarden verbinden aan bestuurlijke invloed. Er kan bijvoorbeeld verschil zijn of u als bestuurder of als aandeelhouder belang heeft bij de garantstelling.

Hulp bij zakelijke borgstelling

Fruytier Lawyers in Business staat veelvuldig aan de kant van de (MKB)ondernemer. Wij spreken zowel de taal van de (MKB)ondernemer als de taal van kredietverstrekkers zoals banken of investeringsfondsen. Hierdoor kunnen wij u bijstaan bij het vormgeven van financiering met borgstelling.

Wij beantwoorden voor u vragen omtrent uw inbreng en de eventuele mogelijke gevolgen hiervan. Soms moeten er (privé)zaken juridisch anders worden beschreven om veilig een borgstellingsconstructie aan te gaan.

Als ondernemingsrechtadvocaten helpen wij u bij allereerst het inventariseren van uw behoeften en uw mogelijkheden. Door deze helder te formuleren kunnen wij uw wensen specifiek vormgeven. Door vervolgens eventuele juridische aanpassingen te doen aan uw onderneming of privéovereenkomsten, bent u verzekerd van optimale bescherming en optimale kansen.

Door met een goed ingerichte situatie vervolgens op gepaste wijze naar de juiste aanbieder te stappen, helpt Fruytier Lawyers in Business u naar uw gewenste financiering met borgstelling.

 

Gerelateerde artikelen: borgstelling

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.