De corona maatregelen gids, alle overheidsmaatregelen op een plek bijeen gebracht
Lees meer
Gepubliceerd op: 18 juni 2012

“De cookiewet”

De term “cookiewet” ziet op de vernieuwde Telecommunicatiewet en met name op het nieuwe artikel 11.7a in de Telecommunicatiewet, die sinds 6 juni 2012 van kracht is.

In diverse media circuleren al geruime tijd artikelen over de “cookiewet”, waaronder ons nieuwsbericht van 19 juli 2011. Wat behelst die nieuwe wet nu eigenlijk?
Kort gezegd is, het sinds 6 juni 2012 niet meer toegestaan om gebruik te maken van het ongevraagd installeren van bestanden zoals cookies, spyware, webtabs etc. zonder dat aan de wetgeving is voldaan. Het meest geïnstalleerde bestanden zijn cookies.
Cookies zijn tekstbestandjes die automatisch op uw computer worden geïnstalleerd bij het surfen op het web en die er bijvoorbeeld voor zorgen dat u bij een volgend bezoek wordt herkend, hetzij door de exploitant van de betreffende website (first-party cookies), hetzij door derden die het surfgedrag monitoren en hun (reclame)activiteiten daarop afstemmen (third-party cookies).
Informatie
De nieuwe wetgeving verplicht de gebruikers van cookies om de internetter vooraf te voorzien van duidelijke en volledige informatie. Het gaat daarbij om informatie over de gebruiker, het soort bestanden dat wordt geplaatst, het doel en gebruik en de termijn van opslag van de bestanden.
Voorbeeld
Een bezoeker van de website van Telegraaf.nl ziet sinds begin juni 2012 onderin de homepage een banner met daarin de tekst:
‘Telegraaf.nl kan cookies gebruiken. Klik hier voor hier voor meer informatie.’
Vervolgens kan men op de informatiepagina lezen wat deze krant doet met de cookies.
Maar ook andere oplossingen zijn mogelijk, zoals het gebruik van een pop-up scherm of een aparte openingspagina.
Toestemming
Daarnaast dient de gebruiker te zorgen dat hij expliciete toestemming krijgt van de internetter. Die toestemming moet vooraf plaatsvinden. Er zal dus een bewuste en actieve acceptatiehandeling moeten worden verricht door de internetter. Dit is al bekend van de opt in aanvaarding van algemene voorwaarden. Bij een opt in moet er bewust een keuze voor acceptatie van de algemene voorwaarden worden gemaakt door van het daartoe bestemde hokje. Bij een opt out is dat hokje al aangevinkt en moet u zelf het vinkje verwijderen. 
Uitzonderingen
Er is een tweetal uitzonderingen op de informatie- en toestemmingsverplichtingen. Deze zijn niet vereist als het gaat om technisch noodzakelijke cookies en/of cookies die de gebruiker voor een bepaalde dienst toegang of opslag verleent daar waar het strikt noodzakelijk is.
Te denken valt aan de welbekende ‘winkelwagentjes’ en online betalingsverrichtingen die dus anders niet zouden functioneren.
OPTA
De nieuwe verplichtingen om te informeren en het verkrijgen van toestemming zijn aanleiding voor de nodige discussie, niet in de laatste plaats omdat de toezichthouder de OPTA slechts marginaal informatie verschaft over de juiste wijze van naleving en over de wijze waarop zij zal handhaven.
Persoonsgegevens
Het voldoen aan de nieuwe wetgeving brengt niet automatisch mee dat er ook is voldaan aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Die wetgeving kent andere (aanvullende) eisen ten aanzien van het gebruiken van gegevens van internetters. De controle daarop is in handen van het College bescherming persoonsgegevens.
De praktijk zal uitwijzen hoe hiermee wordt omgegaan, maar voor nu is van belang dat iedere exploitant van een website zich realiseert dat hij mogelijk in overtreding is als hij zich niet aan de nieuwe wetgeving houdt.
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied.
Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.