Gepubliceerd op: 23 januari 2017

ADO verslaat Wang in een kort geding

In bepaalde gevallen kunnen ondernemers een partij via een kort geding bij de Voorzieningenrechter verplichten om te betalen en hoeven zij de uitkomst van een bodemprocedure niet af te wachten. Als de nood namelijk hoog is en de wanprestatie voldoende aannemelijk is gemaakt, staat niets eraan in de weg om de Voorzieningenrechter te vragen om het gevorderde bedrag bij wijze van ‘voorschot’ toe te wijzen. Voetbalclub ADO kreeg dat voor elkaar in een kort geding tegen de onderneming van de heer Wang.

Dit keer dus geen overwinning in de eredivisie, maar een zege in de rechtbank voor ADO. United Vansen, eigendom van de heer Wang, is grootaandeelhouder van ADO en moet ADO bijna €2,5 miljoen betalen omdat er nog steeds geen storting op de aandelen heeft plaatsgevonden. ADO vorderde het geld op in een kort geding en de Voorzieningenrechter in Den Haag stelde ADO in het gelijk.

Geldvordering in verschillende procedures

Uit dit vonnis blijkt dat de gang naar de Voorzieningenrechter uitkomst kan bieden als een partij weigert om zijn betalingsverplichtingen na te komen. In geschillen waarin een partij aanspraak maakt op betaling van een bedrag wordt gebruikelijk een bodemprocedure doorlopen. Daarin wordt beoordeeld of aan alle voorwaarden is voldaan om vast te kunnen stellen of de wanprestatie een feit is.

Kort geding

In een kort geding kan slechts een voorlopig oordeel worden gegeven. Dat brengt mee dat er bij toewijzing van geldvorderingen in kort geding terughoudendheid geboden is. Onderzocht moet worden of het bestaan van de vordering voldoende aannemelijk is. Dat betekent dat met een grote mate van waarschijnlijkheid te verwachten moet zijn dat de bodemrechter de vordering zal toewijzen. Daarnaast moet sprake zijn van feiten of omstandigheden die meebrengen dat er vanwege onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening is vereist. Verder dient bij de afweging van de belangen van partijen het ‘restitutierisico’ betrokken te worden. Als een eisende partij in geldnood verkeert en deze van de rechter een bedrag krijgt toegewezen, is er immers een reëel risico dat het geld niet meer terugkomt.

Gedaagde niet verschenen

Wat in deze zaak ook meespeelde was dat United Vansen niet verscheen bij de zitting. Formeel is United Vansen een in China gevestigde partij. Een dagvaarding moet de gedaagde partij hebben bereikt om er zeker van te zijn dat die zich bij de zitting kan verweren tegen een vordering. Als de betekening op juiste wijze heeft plaatsgevonden en een gedaagde vervolgens niet komt opdagen, dan wordt er verstek verleend. In dit geval had de betekening van United Vansen echter niet volgens de voorschriften plaatsgevonden en moest de rechter zich daarover uitlaten.

Als niet aan de voorwaarden voor betekening is voldaan, kan een Voorzieningenrechter bij uitzondering toch verstek verlenen. In deze zaak is de benodigde urgentie volgens de rechter voldoende duidelijk. Zonder het gevorderde geldbedrag zullen de financiële problemen voor ADO verder toenemen en bestaat zelfs de kans dat zij haar KNVB-licentie verliest.

Omstandigheden

Ook laat de rechter meewegen dat partijen al in diverse procedures zijn verwikkeld en dat ADO er alles aan heeft gedaan om te zorgen dat United Vansen bekend was met het kort geding.

De rechtbank laat alles meewegen en acht voldoende bewezen dat United Vansen wanprestatie heeft gepleegd door de overeengekomen storting op de aandelen niet na te komen. Los van de hoofdsom inclusief rente van bijna € 2,5 miljoen moet United Vansen ook de proces-, beslag- en vertaalkosten vergoeden, die ook ruim € 10.000 bedragen.

Vonnis direct uitvoerbaar

Het vonnis wordt ‘uitvoerbaar bij voorraad’ verklaard. Ook dat is van belang, want ADO kan direct overgaan tot het nemen van incassomaatregelen. United Vansen heeft 4 weken de tijd om in verzet te komen tegen het vonnis.

Het vonnis is een stap in de goede richting maar daarmee heeft ADO het geld nog niet op haar rekening staan. Daarvoor zal ADO nu incassomaatregelen moeten nemen, maar met dit vonnis in de hand kan United Vansen zich daar voorlopig niet tegen verzetten. 1-0 voor ADO dus.

Heeft u een vordering op een andere partij en denkt u daarbij een spoedeisend belang te hebben? Eén van de advocaten van Fruytier Lawyers in Business kijkt graag met u mee wat de mogelijkheden zijn om een kort geding te starten. U kunt hiervoor dag en nacht bij ons terecht op telefoonnummer 020-5210130.

Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.