De corona maatregelen gids, alle overheidsmaatregelen op een plek bijeen gebracht
Lees meer
Gepubliceerd op: 4 april 2012

Actuele ontwikkelingen rond 65-jarige werknemers

De tijd dat de 65ste verjaardag het einde van het werkzame leven betekende, ligt achter ons. Tot een aantal jaren geleden was het vanzelfsprekend dat elke arbeidsovereenkomst eindigde bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van 65 jaar. Maar inmiddels denken verschillende rechters daar anders over. Als er over het einde van de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd niets is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of in de CAO, dan is er een ontslagprocedure nodig.

Gebruikelijke leeftijd
Dat het maatschappelijk gebruikelijk is dat een arbeidsovereenkomst eindigt bij 65 jaar en het binnen de organisatie gebruik is, kan in de ontslagprocedure nog wel als argument worden opgevoerd. Maar is het verzet van de werknemer tegen het voorgenomen ontslag hevig, dan kan het goed zijn dat de werkgever de 65-jarige niet mag ontslaan.

Afscheid nemen of kennis benutten?
Is het beleid van uw onderneming om afscheid te nemen van werknemers die aanspraak krijgen op pensioen, dan is er een belangrijke wijziging in de wet met betrekking tot de ingangsdatum van de AOW-uitkering. Maar stelt u als ondernemer juist prijs op oudere werknemers, en kunt u hun kennis en ervaring nog goed benutten? Dan is er een aantal andere zaken waar u rekening mee moet houden.

Datum ingang AOW
Per 1 april 2010 is in de Algemene ouderdomswet de datum van ingang van het AOW-pensioen gewijzigd. Voorheen ging de AOW in op de eerste dag van de kalendermaand waarin iemand 65 jaar werd. De nieuwe regeling houdt in dat de 65e verjaardag de startdatum is voor de toepassing van de AOW.

Bepalen van ontslagdatum
Het mag duidelijk zijn dat bovenstaande een bezuinigingsmaatregel is. Als werkgever is het bij het bepalen van de ontslagdatum goed om hiermee rekening te houden. Diverse CAO’s en arbeidsovereenkomsten bevatten nog een bepaling waarin staat dat de arbeidsovereenkomst eindigt op de eerste van de maand waarin de 65e verjaardag valt. Bij het vernieuwen van CAO’s wordt dit aangepast. Het is goed om na te gaan welke formulering in de arbeidsovereenkomsten is opgenomen en te bepalen of er een aanpassing van het contract noodzakelijk is.

Ontslag later in laten gaan
Om de werknemer financieel niet te benadelen is het de overweging waard om het ontslag later in te laten gaan. Wanneer u daardoor in strijd met de arbeidsovereenkomst of CAO handelt, is het aan te bevelen om een duidelijke bevestiging van het einde van het dienstverband te verstrekken aan de pensioengerechtigde werknemer. In die bevestiging kunt u opnemen dat de werknemer de overbrugging van de periode van de eerste van de maand tot aan de 65e verjaardag niet op moet vatten als een voortzetting van het dienstverband, maar als voorziening om financiële schade voor hem of haar te vermijden. Het kan bovendien geen kwaad om de bevestiging door de werknemer voor akkoord te laten ondertekenen.

Voordelen seniore werknemers 
Seniore werknemers kunnen qua kennis en ervaring heel waardevol zijn binnen een organisatie. Bovendien zijn 65-plussers in de regel nog vitaal en gemotiveerd. Werken met deze groep heeft bovendien financiële voordelen. U hoeft geen premies meer in te houden voor de sociale verzekeringen. Dat maakt de kostprijs van oudere werknemers lager.

Financiële nadelen
Er is echter ook een financieel risico. Een zieke werknemer, ook die van 65 jaar en ouder, heeft momenteel nog 104 weken recht op doorbetaling van 70% van zijn loon. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangekondigd een wetsvoorstel in te dienen om de termijn van de loondoorbetaling bij ziekte te beperken tot zes weken. Voorlopig is het echter nog niet zover.

Myrddin van Westendorp
Myrddin van Westendorp

Artikelen door Myrddin van Westendorp

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.