Gepubliceerd op: 14 oktober 2013

3D-printen: bedreiging of uitdaging?

3D-printen is de toekomst, althans die kant gaat het wel op. Wat de gevolgen zijn van deze nieuwe snel ontwikkelende techniek, werd eerder dit jaar duidelijk toen bleek dat het relatief eenvoudig is om met een 3D-printer wapens te produceren.
Inmiddels is de ophef daarover afgenomen, maar de discussie over deze nieuwe techniek gaat onverminderd door.

Driedimensionaal printen van objecten
3D-printen is kort gezegd het proces waarbij een object driedimensionaal, laag voor laag wordt opgebouwd aan de hand van de instructies die aan de printer worden gegeven. De 3D-printing technologie wordt al op industriële schaal gebruikt en het is een kwestie van tijd voordat iedere consument kan beschikken over een geavanceerde en redelijk betaalbare printer. Het is nu overigens al mogelijk om simpele objecten zoals LEGO blokjes thuis te printen.

Gevolgen voor rechthebbende

3D-printing technologie zal op termijn leiden tot drastische wijzigingen in het bestaande productie- en distributielandschap. Als iedereen relatief eenvoudig een voorwerp kan kopiëren of reproduceren, brengt dat gevolgen mee voor de oorspronkelijk rechthebbende.

In auteursrechtelijke zin is bij het maken van een 3D-model sprake van een verveelvoudiging en daarnaast is het aanbieden van een bepaald model (bijvoorbeeld als bestand via een website) een vorm van openbaarmaking. Verveelvoudiging en openbaarmaking zijn rechten die aan de rechthebbende toekomen, zoals ook het geval is bij bijvoorbeeld boeken en muziek.
Dat consumenten er niet voor schromen muziek, boeken en films gratis te downloaden uit diverse bronnen, is een feit. Voorzienbaar is dan ook dat zij hetzelfde zullen doen met bestanden die het maken van 3D-prints faciliteren. Niet alleen het auteursrecht komt daarmee op de tocht te staan, ook het modelrecht en het octrooirecht zullen mogelijk worden uitgehold.

Hoe zit het met aansprakelijkheid?

3D-printing technologie is niet alleen een bedreiging voor de huidige kennis innovatieve productiemaatschappij, maar vormt tegelijkertijd ook een uitdaging. Door producten niet langer te laten produceren en te vervoeren vanuit landen waar arbeidskrachten goedkoop zijn, maar deze digitaal als bestand ter beschikking te stellen aan de eindgebruiker (de consument) ontstaat een geheel nieuwe situatie. Van belang daarbij is uiteraard ook de aansprakelijkheid van alle betrokken partijen. Immers, als een geprint product en/of onderdeel defect is, dient zich de vraag aan wie daarvoor verantwoordelijk is. Ligt het aan de printer, aan het door de printer gebruikte materiaal, aan de software of aan het bestand dat door partij X is aangeleverd?

Dat er veel gaat veranderen door de opkomst van 3D-printing is zeker. Hoe de wereld daarmee omgaat, is een nog niet ontgonnen juridisch speelveld waarover wij u zeker in de toekomst zullen informeren, en wel digitaal zoals u bent gewend…

Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.