Gepubliceerd op: 17 december 2012

Zorgplicht banken bij kapitaalverzekering

Als u een hypotheek met een beleggingsverzekering of een kapitaalverzekering afsluit, dan is het de bedoeling dat de opgebouwde waarde van de verzekering na een bepaalde periode (bijv. 20 of 30 jaar) voldoende is om de hypothecaire lening af te lossen. Door de sterke koersdalingen van de afgelopen jaren wordt het doelkapitaal bij een beleggingsverzekering vaak niet gehaald. Het gevolg is dat veel klanten een grote restschuld overhouden en soms zelfs tot gedwongen verkoop van hun woning moeten overgaan.
Bank moet waardeontwikkeling in de gaten houden
Een recente uitspraak (RF 2012/75) van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) bevestigt dat de bank niet alleen bij het afsluiten van een beleggingsverzekering, maar ook bij een kapitaalverzekering de zorgplicht heeft om te wijzen op de risico’s van dit product en gedurende de looptijd de waardeontwikkelingen dient te monitoren.
In deze kwestie ging het om een kapitaalverzekering die was afgesloten om na een periode van 20 jaar een lening te kunnen aflossen. De klant ontving jaarlijks opgaven over de actuele waarde en winstbijschrijvingen van de verzekeraar. De uiteindelijke uitkering bleek echter lager te zijn dat de hoogte van de afgesloten hypothecaire lening. Wat in deze zaak meespeelde was dat de klant meerdere malen zijn zorg had geuit over de waardeontwikkeling van de kapitaalverzekering vanwege achterblijvende winstbijschrijvingen. Ook had de bank de klant ten onrechte aangegeven dat de waarde van de kapitaalverzekering voldoende zou zijn om de lening af te lossen, waarop de bank later was teruggekomen.
Het Kifid (Commissie van Beroep) oordeelde in dit geval dat de bank haar zorgplicht had geschonden omdat zij verplicht was de waardeontwikkeling van de verzekering in de gaten te houden om zodoende de klant adequaat te adviseren. Dat de klant jaarlijks overzichten ontving van de verzekering en de bank deed hier niet aan af.
Schadeberekening restschuld
Het Kifid gaf ook een duidelijk oordeel over hoe in een dergelijk geval de schade berekend moet worden als er een restschuld ontstaat op de einddatum. Hierover oordeelt het Kifid:
 “Uitgangspunt voor de schadeberekening is dat de schade bestaat uit het tekort op einddatum, verminderd met de extra premiebetalingen die de klant had moeten doen wanneer de bank de klant tijdig had gewaarschuwd voor het te verwachten tekort en hij had ingestemd met het betalen van extra premies ten einde het ontstaan van dat tekort te voorkomen”.
Zorgplicht is meer dan het sturen van jaarlijkse overzichten 
Ondanks de specifieke omstandigheden van dit geval blijkt uit deze uitspraak dat banken zich er bewust van moeten zijn dat zij zowel klanten met een beleggingsverzekering als klanten met een kapitaalverzekering tijdens de looptijd moeten informeren over de waardeontwikkeling. Ook bij een eventuele restschuld zal de bank de klant tijdig moeten adviseren om de nadelige gevolgen te kunnen beperken. Het sturen van jaarlijkse overzichten  door de verzekeraar alleen is niet altijd voldoende.
Complex
De (bijzondere) zorgplicht van banken is een complex verhaal waarbij de specifieke uitwerking van deze zorgplicht vaak afhangt is van uw persoonlijke situatie. Bij vragen kunt u contact opnemen met Fruytier Lawyers in Business.
Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.