De corona maatregelen gids, alle overheidsmaatregelen op een plek bijeen gebracht
Lees meer
Gepubliceerd op: 8 december 2011

Sneller en eenvoudiger van uw abonnement af

Op 1 december 2011 gaat de nieuwe wet  “stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij abonnementen en lidmaatschappen” in. De nieuwe regels zorgen er onder meer voor dat u minder lang aan een verlenging van een abonnement vastzit. En dat u sneller kunt opzeggen.

De wet bevat nieuwe regels voor:
* De opzegtermijn en de mogelijkheid en termijn voor stilzwijgende verlenging van abonnementen op dag-, week-, maandbladen en tijdschriften.
* De opzegtermijn en de mogelijkheid en termijn van stilzwijgende verlenging van alle ‘andere’ abonnementen, zoals een abonnement op de sportschool, een sms-dienst, een onderhoudscontract op de cv-ketel of abonnement op een domeinnaam.
* De manier van opzeggen.

Voor u als ondernemer
De nieuwe regels gelden niet voor lidmaatschappen bij verenigingen. Voor u als ondernemer is het belangrijk om te weten dat deze regeling speciaal is gemaakt om de consument te beschermen. De regels gelden dus niet wanneer u als ondernemer een overeenkomst sluit met een andere ondernemer (business-to-business, B2B). Levert u producten of diensten aan consumenten op basis van een overeenkomst die stilzwijgend wordt verlengd? Dan is deze nieuwe regelgeving voor u wel zeer belangrijk. Als u er zeker van wilt zijn dat uw contracten en/of algemene voorwaarden aan de nieuwe vereisten voldoen, neem dan contact met ons op.

Nieuwe regels abonnementen dag-, week-, maandbladen en tijdschriften

  • Voor abonnementen op dag-, week-, maandbladen en tijdschriften geldt straks een opzegtermijn van maximaal één maand. Nu is de opzegtermijn maximaal drie maanden. Een uitzondering geldt voor bladen of tijdschriften die minder dan eens per maand verschijnen. Hiervoor geldt een opzegtermijn van maximaal drie maanden.
  • Volgens de nieuwe regels mogen dit soort abonnementen in het vervolg nog met maximaal drie maanden worden verlengd. Nu is de termijn voor stilzwijgende verlenging nog maximaal één jaar. Proefabonnementen mogen straks zelfs helemaal niet meer stilzwijgend worden verlengd. Het proefabonnement stopt na de afgesproken proefperiode vanzelf.

Nieuwe regels voor alle ‘andere’ abonnementen

  • Voor alle ‘andere’ abonnementen (zoals bijvoorbeeld een abonnement op de sportschool, een sms-dienst, een onderhoudscontract op de cv-ketel of abonnement op een domeinnaam), geldt straks een opzegtermijn van maximaal één maand. Voor energiecontracten geldt een opzegtermijn van maximaal 30 dagen.
  • Deze abonnementen mogen stilzwijgend verlengd worden, als het abonnement wordt omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Een abonnement voor onbepaalde tijd loopt door totdat u het zelf opzegt.

Nieuwe regels voor de manier van opzeggen
Volgens de nieuwe regels moet u kunnen opzeggen op dezelfde manier als waarop u het abonnement hebt afgesloten. Hebt u het abonnement bijvoorbeeld via een website afgesloten? Dan moet u ook via diezelfde website kunnen opzeggen.
Nu kan opzeggen veelal alleen per brief. Zelfs wanneer u het abonnement telefonisch of via een website hebt afgesloten. De nieuwe regels maken hier een eind aan.

Goed om te weten:

  • Is uw energiecontract voor bepaalde tijd omgezet in een contract voor onbepaalde tijd en wilt u daarna uw contract opzeggen? Dan mag het energiebedrijf geen opzegvergoeding rekenen.
  • Sluit u een abonnement af bij bijvoorbeeld een sportschool voor een jaar, dan mag de sportschool uw abonnement niet meer stilzwijgend verlengen met één jaar. Zij mogen ww abonnement na het eerste jaar wel omzetten in een abonnement voor onbepaalde tijd. U hebt dan een opzegtermijn van maximaal één maand.

Let op: Op het moment van het ter perse gaan van deze nieuwsbrief gelden de nieuwe regels alleen voor overeenkomsten die op of na 1 december 2011 zijn gesloten. De verwachting is echter dat door een reparatiewetsvoorstel de nieuwe vereisten ook zullen gelden voor contracten die eerder tot stand zijn gekomen. Verder gelden de nieuwe regels niet voor alle soorten overeenkomsten.

Mignon Meermans
Mignon Meermans

Artikelen door Mignon Meermans

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.