De corona maatregelen gids, alle overheidsmaatregelen op een plek bijeen gebracht
Lees meer
Gepubliceerd op: 23 mei 2013

Oproepkrachten duur betaald

De Hoge Raad heeft dit voorjaar oproepkrachten meer rechten gegeven. Een oproepkracht die meerdere keren per dag wordt ingezet, moet vanaf nu voor elke keer minstens drie uur worden uitbetaald.

Dubbel betaald 

Oproepkrachten moesten altijd voor minimaal drie uur worden betaald, ook als zij tijdens een oproep minder hoefden te werken. De Hoge Raad heeft nu bepaald dat een oproepkracht die meerdere keren per dag wordt ingezet, voor elke keer minstens drie uur moet worden uitbetaald. Ook als de oproepkracht bijvoorbeeld twee keer voor een half uur wordt opgeroepen. Dit kan dus betekenen dat oproepkrachten dubbel moeten worden betaald omdat uren elkaar overlappen.

Tweede oproep binnen drie uur
Vóór deze uitspraak van de Hoge Raad waren rechters van oordeel dat oproepkrachten geen aanspraak konden maken op dubbele uren. Als een werkgever een oproepkracht binnen de drie uur nogmaals opriep, viel dit binnen de eerste oproep en had de oproepkracht aanspraak op een eenmalige uitbetaling van drie uur. Voortaan mag een tweede oproep alleen tot een eerste oproep worden gerekend, als de tijd tussen de twee oproepen korter is dan de bij de werkgever gebruikelijke pauze. Als dat niet het geval is, gaat het om een tweede nieuwe oproep en moet de werkgever dus weer drie uur betalen.

Voorbeeld 
Als een taxichauffeur voor zijn werkgever een ritje maakt van dertig minuten, daarna een uur thuis zit en vervolgens weer een rit maakt van dertig minuten, moet zijn werkgever twee keer het minimum van drie uur loon uitbetalen.

De Hoge Raad vindt dat op deze manier het doel van het wetsartikel beter wordt gediend. Het artikel dient immers ter bescherming van de rechtspositie van flexwerkers. Daarmee meent de Hoge Raad dat het wetsartikel in het ‘voordeel’ en ter bescherming van de oproepkracht dient te worden uitgelegd.

In lijn met sociaal akkoord
De uitleg die de Hoge Raad geeft aan het wetartikel, is in lijn met het sociaal akkoord dat het kabinet vorige maand sloot met werkgevers- en werknemersorganisaties. Daarin werd afgesproken dat flexwerkers – waaronder dus ook oproepkrachten – meer rechten moeten krijgen. In dat kader hebben de sociale partners ook afgesproken dat tijdelijke krachten vanaf 2015 sneller recht hebben op een vast contract en dat een tijdelijk contract geen concurrentiebeding meer mag bevatten.

Betere werkroosters bieden oplossing
Of het arrest van de Hoge Raad daadwerkelijk zal leiden tot het uitbetalen van dubbele uren is echter de vraag. Waarschijnlijk gaan werkgevers betere werkroosters opstellen om overlap te voorkomen, wat voor zowel werkgevers als flexwerkers beter is. Daarmee krijgt de Hoge Raad ook wat hij wil, want volgens hem getuigt een overlap van uren van een slecht georganiseerde arbeidssituatie.

Myrddin van Westendorp
Myrddin van Westendorp

Artikelen door Myrddin van Westendorp

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.