De corona maatregelen gids, alle overheidsmaatregelen op een plek bijeen gebracht
Lees meer
Gepubliceerd op: 17 maart 2014

Ontslag op staande voet wegens drankgebruik

Werkgever dient dringende reden ontslag te bewijzen

Tegenwoordig geldt als uitgangspunt dat er tijdens of vlak voor het werk geen alcohol gebruikt mag worden. Vaak wordt deze regel ook nog eens expliciet opgenomen in het personeelshandboek. Hoe kan de werkgever het alcoholgebruik bewijzen en leidt dit altijd tot ontslag op staande voet?

Recent heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld over een zaak waarin de werkgever haar werknemer wegens alcoholgebruik op staande voet had ontslagen.

De werknemer in kwestie, verzette zich tegen het ontslag in en vorderde in de procedure dat hij weer aan het werk mocht en doorbetaling van zijn loon. Het ging om een werknemer die ruim 16 jaar in dienst was. Andere werknemers hadden de directeur gewaarschuwd nadat de werknemer ’s middags op het werk was verschenen en onder invloed van alcohol leek te verkeren. De werknemer ontkende in alle toonaarden. De directeur heeft vervolgens met toestemming van de werknemer twee alcohol(blaas)tests bij de werknemer laten doen. Het alcoholpromillage bleek 0,8 promille. De werknemer is vervolgens op staande voet ontslagen.

Voor deze zaak was het belangrijk dat de werknemer in zijn functie met machines moest werken en met vrachtwagens moest rijden. Ook stond er in  het personeelshandboek een clausule  dat alcoholgebruik tijdens of voor het werk tot ontslag kon leiden, en was  deze werknemer al herhaaldelijk aangesproken op (vermeend) alcoholgebruik.

Blaastesten niet voldoende bewijs

Het hof oordeelde dat de werkgever het alcoholgebruik moest bewijzen. Alléén de resultaten van de twee blaastesten waren – gelet op het uitdrukkelijke verweer van de werknemer dat hij geen alcohol had gebruikt – onvoldoende om zelfstandig als bewijs te kunnen dienen, aldus het hof.  Maar dankzij aanvullend bewijs, waaronder onder meer afgelegde getuigenverklaringen en nadere bewijsstukken, was het alcoholgebruik wél (voldoende) door de werkgever bewezen. Zo kon één van de getuigen bevestigen dat de werknemer in het verleden al herhaaldelijk was aangesproken op zijn drankprobleem en werden de gedragingen van de werknemer beschreven.

Bloedtest niet vereist

De werknemer had nog aangevoerd dat alleen met een bloedtest het alcoholgebruik zou kunnen worden aangetoond. Een bloedtest zou dus het enige overtuigende bewijsmiddel in de zaak zijn. Het hof ging daar niet in mee; een bloedtest is niet vereist, bewijs mag “door alle middelen rechtens” worden geleverd. Soms is een combinatie van bewijzen nodig om te kunnen overtuigen, zoals in dit geval de blaastesten samen met de verklaringen van de werknemers.

Dringende reden

Vervolgens moest de werkgever nog  bewijzen dat het alcoholgebruik in de gegeven omstandigheden ook daadwerkelijk een dringende reden vormt om de arbeidsrelatie met de werknemer met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Belangrijk is dat ook al is het alcoholbewijs bewezen, dan nog niet zonder meer de sanctie ontslag op staande voet gerechtvaardigd is.Dit hangt af van alle omstandigheden van het geval, waaronder ook de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, zoals leeftijd, lengte dienstverband, of hij eerder waarschuwingen heeft ontvangen en de gevolgen die een ontslag op staande voet voor hem zouden hebben. In deze zaak was het vrij evident, mede gelet op de aard van de werkzaamheden, de waarschuwing in het personeelshandboek en de overige eerder gegeven waarschuwingen, dat het ontslag op staande voet gerechtvaardigd was.

Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.