De corona maatregelen gids, alle overheidsmaatregelen op een plek bijeen gebracht
Lees meer
Gepubliceerd op: 7 april 2011

Ontbinding online overeenkomst

Exploitanten van webshops hebben niet alleen te maken met bestemmingsplannen (zie ook artikel webwinkel fietsenshop.nu), ook hebben zij net als iedere andere detaillist te maken met het verbintenissenrecht. Voor wat betreft online verkopen gaat het daarbij vooral om “Wet bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten” die beter bekend is als de “Wet koop op afstand”.

Wet koop op afstand
Deze wet beschermt de consument bij het kopen van goederen en diensten zonder dat daarbij persoonlijk contact plaatsvindt. De wet beschermt consumenten bij de koop via internet, telefoon, post en andere koopovereenkomsten op afstand. De Wet koop op afstand is terug te vinden in artikel 7:46a e.v. Burgerlijk Wetboek. Als een particulier een online bestelling doet, is er sprake van een consumentenkoop. In dat geval zijn dus ook de wettelijke bepalingen van toepassing ter bescherming van consumenten.

Bedenktijd
Een belangrijk recht voor de kopende consument is bijvoorbeeld het recht om een koop binnen zeven dagen na ontvangst van de gekochte zaak zonder opgaaf van redenen ongedaan te maken (de zogenaamde bedenktijd). Daarvan kan niet ten nadele van de koper worden afgeweken.

Annulering voorafgaand aan aflevering toegestaan
Op 15 maart 2011 heeft de kantonrechter van de Rechtbank Assen een nadere invulling gegeven aan de definitie van bedenktijd (www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BP8079).In deze zaak wilde een consumentenkoper van online producten onder de koop uit nadat de bestelling online was geplaatst, omdat hij pas ná het voltooien van de bestelling op de hoogte werd gebracht van de bijkomende (verzend)kosten. De verkoper ging over tot incasso en eiste bij de kantonrechter betaling van de koopprijs en de bijkomende kosten.
De kantonrechter stelde echter de koper in het gelijk. Hij heeft geoordeeld dat het wettelijk recht om gedurende zeven werkdagen ná ontvangst van een gekochte zaak de overeenkomst te ontbinden, ook betekent dat de consument de koop mag annuleren zonder opgaaf van redenen voordat de verkoper heeft geleverd.

Online handelen
De wet beschermt de consument op meerdere manieren en de exploitant van een webshop is gehouden aan diverse wettelijke beperkingen.

Verplichte informatie op de website
Webshops zijn verplicht om duidelijk en volledige informatie te geven over aangeboden producten en diensten ten aanzien van de kenmerken, betalingswijze, leveringstermijn, garantie en prijzen. Niet alleen de verzendkosten moeten dus worden vermeld, maar ook bijvoorbeeld het duidelijk vermelden van bedragen in- of exclusief BTW.Voor meer informatie over het bovenstaande en/of over het juridisch verantwoord online ondernemen kunt u contact opnemen met met mr. M.N. van Hasselt of mr. N.Y. Wong.
Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.